Coronaviruset

3 frågor om vaccin: Att tänka på som chef

26 januari 2021

Kan arbetsgivaren kräva att medarbetare vaccinerar sig mot covid-19? Får man vaccinera sig på arbetstid? Vi reder ut vad som gäller.

Kan chefen kräva att en medarbetare ska vaccinera sig?

För den som jobbar inom offentlig sektor är vaccination är ett kroppsligt ingrepp som den enskilde bestämmer över, det är en del av grundlagsskyddet. I privat sektor finns inte något sådant grundlagsskydd, men att kräva vaccination skulle kunna ses som en integritetskränkning.

Går det att omplacera den som inte vill ta vaccin?

Det finns i normalfallet inte möjligheter för omplacering, men det skulle kunna förekomma och då får man titta på det från fall till fall. Inom kommuner och regioner ska det finnas vägande skäl för att förflytta någon.

Det är inte ett brott mot anställningsavtalet att inte vaccinera sig. Men om arbetsgivaren anser att personen kan göra en annan arbetsuppgift – som den har arbetsskyldighet för – så kan arbetsgivaren beordra personen att göra det jobbet.

Har man rätt att vaccinera sig på arbetstid?

Reglerna kan skilja sig mellan olika kollektivavtal. Men i de flesta fall finns ingen sådan rätt. Vision tycker att arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att vaccinera sig på betald arbetstid.

Källa: Agnes Rolka, rådgivare vid Chef Direkt, Linda Olausson, förbundsjurist vid Vision och Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

Fotnot: Har du fler funderingar kring coronavaccinet? Hör av dig till Chef Direkt, kontaktuppgifter hittar du här.