Vilken kollega blir hotad i år?

7 december 2020

När coronaviruset drog fram över Sverige i våras stängde allt fler delar av samhället ned. Men inte biblioteken. Många kommuner värnade deras demokratiska uppdrag och höll öppet. Därför blev uppmärksamheten desto större när besökare portades i samband med höstens coronavåg. Behovet av att minska smittspridningen krockade med idén om tillgänglighet.

Covid-19 kommer att klinga av till slut, men det finns andra hot mot bibiliotekens tillgänglighet, nämligen hat, hot och våld mot personalen. Alla folkbibliotek i Sverige har utsatts för brott och ordningsstörningar minst en gång det senaste året, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet.

Tänk dig att du jobbar på en arbetsplats där du vet att ni någon gång i år kommer att behöva hantera ett knivhot, droghandel eller hotfulla besökare. Frågan är bara när? Och vem i personalen som blir offret den här gången?

I Tidningen Visions undersökning bland medlemmar som arbetar på bibiliotek vittnar många om vapenhot, vandaliserade lokaler och att tvingas hantera påverkade personer. Så ska ingen behöva ha det på jobbet. Men det finns också ljusa berättelser. I Landskrona är biblioteken numera en trygg plats för både personal och besökare.

Precis som för många andra påverkar ­corona även Tidningen Visions arbete. Vi åker inte ut på reportage som förr, utan många intervjuer görs via video eller telefon. Fotograferingar gör vi på avstånd, ofta utomhus. På biblioteken kunde vi komma in och plåta, lokalerna är så pass stora att det går bra att hålla avstånd och nu tilläts dessutom inga besökare. Det som är en nackdel ur ett demokratiskt perspektiv visade sig bli en fördel ur ett annat.

Precis som bibliotekens verksamhet är nämligen journalistiken en grundläggande del av vår demokrati. I tider av kris är det extra viktigt att berätta hur ditt arbetsliv påverkas och att sprida kunskap om vilka rättigheter du har på ditt arbete.