• Omställningsfonden kan stötta dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Karriär

Blev uppsagd – vad kan jag få för stöd?

25 augusti 2020

Jag har blivit uppsagd från kommunen och har hört att det går att få hjälp genom Omställningsfonden. Hur fungerar det?

Du kan ha rätt till stöd genom Omställningsfonden. Din arbetsgivare ska anmäla att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Därefter kommer en rådgivare från Omställningsfonden att ta kontakt med dig förutsatt att du uppfyller villkoren nedan.

Ni gör sedan upp en individuellt anpassad handlingsplan med fokus på att du ska nå dit du vill. Under processen har du stöd från din rådgivare i upp till två år.

Villkoren för att ta del av stödet genom Omställningsfonden är att du var tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället och blev uppsagd på grund av arbetsbrist.

Du behöver ha arbetat sammanhängande sedan minst ett år i kommunen med en sysselsättningsgrad på minst 40 procent.Den rättigheten har du i två år räknat från sista anställningsdag.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.