Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Tre glada kollegor på jobbet.

Förändringar i LAS och nytt stöd för omställning

2022-06-22

Som en del av den trygghetsöverenskommelse som arbetsmarknadens parter enats om träder snart nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Nya möjligheter till utbildning mitt i karriären har också klubbats igenom. De nya reglerna tillämpas från 1 oktober.

Så funkar nya reglerna i LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) styr bland annat vad som gäller vid uppsägning, avsked och företräde vid anställning.

De nya reglerna i LAS innebär en rad olika förändringar. Här är några saker som påverkas: 

  • Turordning. Alla arbetsgivare kan undanta tre anställda från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Förut gällde två personer och bara för arbetsgivare med max tio anställda.
  • Ingen lön vid tvist. Den som blir uppsagd av personliga skäl kan inte längre få lön medan uppsägningen prövas i domstol. Om uppsägningen ogiltigförklaras går det dock att få lön retroaktivt.
  • Snabbare tillsvidareanställning. En ny form av visstidsanställning gör att du blir tillsvidareanställd efter bara 12 månader med särskild visstidsanställning. Tidigare gällde två år.
  • Uppsägning av personliga skäl. Begreppet saklig grund ändras till sakliga skäl. Lagen tydliggör också vad som gäller för omplacering och hur arbetsgivaren ska bedöma sakliga skäl.
  • Hyvling. En särskild turordning gäller när en arbetsgivare omorganiserar så att vissa tjänster får lägre sysselsättningsgrad.

Läs mer om vad förändringarna i LAS innebär i Visions sammanställning.

Förändringar i anställningsskydd och omställning (pdf)

Kollektivavtalen kan ha andra regler

Vissa delar av den nya lagen är dispositiv. Det betyder att arbetsgivare och facket kan enas om andra regler i centrala kollektivavtal. Då gäller de reglerna i stället för lagen.

Till exempel för Visions medlemmar inom kommun, region och bolag kopplade till Sobona (som tillämpar AB) gäller andra turordningsregler, som bland annat innebär att ingen får undantas från turordningen.

Nytt omställningsstudiestöd – studera mitt i karriären

Samtidigt som LAS förändras införs också ett nytt stöd för dig som vill studera mitt i arbetslivet. Från oktober går det nämligen att ansöka om omställningsstudiestöd om du vill byta bana eller vidareutbilda dig. Kravet för stöd är att du studerar något som ökar din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Inom kommun, region och bolag inom Sobona finns redan i dag ett omställningsavtal som innebär att fler kan komma närmare sin vanliga lön i omställningsstudiestöd. Det pågår förhandlingar om omställningsavtal inom fler avtalsområden.

Omställningsstudiestöd

När börjar lagarna gälla?

De nya reglerna inom LAS tillämpas från den 1 oktober 2022.

Omställningsstudiestödet träder i kraft 30 juni 2022. Från den 1 oktober 2022 kan du börja ansöka om stödet för studier som börjar från 1 januari 2023.

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss