×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

VISION GÖTEBORG

Här kommer du att hitta aktuell information från Vision Göteborg. Vi samlar ihop information och aktiviteter som vänder sig till dig som medlem eller förtroendevald i Vision Göteborg

Vision Göteborgs Representantskap 28 november 2018

Den 28 november är det dags för representantskap. Det är vad vi kallar vårt årsmöte, vårt högsta beslutande organ i Vision Göteborg. På mötet beslutar vi bland annat om vilka personer som får förtroendeuppdrag i avdelningsstyrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska sedan företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit.

Vi kommer att hålla till på Lindholmen och alla medlemmar är välkomna från 15.00. De som är valda ombud från klubben kommer att kunna rösta och gå upp och tala under mötet, övriga kommer som åhörare. Mer information och inbjudan kommer. Emellanåt kan något konstigt ord smyga sig in på mötet, förbered dig gärna genom att kolla igenom mötesordlistan: https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/styrelsesidorna/Motesordlista/

Handlingar till representantskapet 

Kallese och dagordning 
Mötesordning
Verksamhetsberättelse 2017
Bokslut 2017  
Valutskottets förslag till ny styrelse
Nominerade till avdelningsstyrelsen
Nominerade till valutskottet
Verksamhetsplan för Vision Göteborg 2019 
Proposition om Lokal medlemsavgift 2019 
Budget för Vision Göteborg 2019  
Motion
Uppföljning av fattade beslut  
Mandatfördelnin

 

Utbildning i MI!

Vi bjuder in till ytterligare en kurs i Motiverande intervju/samtal. Vi vänder oss till förtroendevalda i Vision Göteborgs klubbar. MI är en samtalsmetod som används för att skapa en positiv förändring. I din fackliga vardag kan du bland annat använda metoden för att rekrytera och/eller vägleda medlemmar och förtroendevalda. De som deltog i utbildningen våren 2018 är alla väldigt nöjda och har fått användning av metoden både i sitt yrke, fackligt och privat.

När? 12-13 mars 2019 och 8 april 2019
Det är obligatorisk närvaro på samtliga tillfällen så anmäl ditt intresse endast om du vet att du kommer ha 100% närvaro
Hur? Anmäl ditt intresse till visiongoteborg@fv.vision.se
Du får meddelande om du fått plats eller inte den 29 oktober 2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Policy för polisanmälningar som görs i tjänsten för anställda i Göteborgs stad

Vision Göteborg har tidigare fått en motion till sitt Representantskap som tog upp frågan kring hur man polisanmäler något som man varit utsatt för i tjänsten. Göteborgs stad har tagit upp detta i ett gemensamt policydokument men då det inte är välkänt i staden eller bland våra medlemmar så vill vi sprida informationen på detta sätt.

Klicka på länken för att komma till dokumentet!

 

 

 1. Mötets öppnande  

 

 1. Diskussion i grupper 

 

 1. Föreläsning kl. 15-16.  

 

 1. Godkännande av dagordning    

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande    

 

 1. Fastställande av röstlängd  

 

 1. Val av mötesordförande  

 

 1. Val av mötessekreterare  

 

 1. Val av 2 justerare 

 

 1. Val av 2 rösträknare  

 

 1. Beslut: Mötesordning  

 

 1. Beslut: Nomineringstidens slut  

 

 1. Prisutdelning: Lennart Ludvigssons pris till Årets Skyddsombud 2018 

 

 1. Utdelning av Vision Göteborgs förtjänsttecken   

 

 1. Beslut: Verksamhetsberättelse 2017 

 

 1. Information: Avenboken AB  
   

 1. Beslut: Bokslut 2017 
   

 1. Information: Revisorernas berättelse  
   

 1. Beslut: Ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen 2017 
   

 1. Val av styrelse och revisorer  

 1. Val av 1 ordförande 2019-2020 

 1. Val av 1 kassör 2019-2020 

 1.  Val av 4 ledamöter 2019-2020 

 1. Fyllnadsval av 1 ledamot 2019 

        d) Val av 1 revisor2019-2020 

        e) Val av 2 revisorsersättare 2019 

 

      21. Val av valutskott  

       a. Val av 3 valutskottsledamöter 2019-2020 

      b.Val av 3 valutskottsledamöter 2019 

      c..Val av sammankallande för valutskottet 2019 
 

     22. Beslut: Verksamhetsplan för Vision Göteborg 2019 
 

     23. Beslut: Proposition om Lokal medlemsavgift 2019 
 

     24. Beslut: Budget för Vision Göteborg 2019 
 

     25. Beslut: Motioner  

     26. Beslut: Propositioner 

 

     27. Information: Uppföljning av fattade beslut   

 

     38. Övriga frågor  

 

     39. Avtackningar  

 

     30. Mötets avslutning  

925 nya medlemmar under november

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Fråga Vision Direkt

Personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation, öppet alla vardagar 8-20.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb