• På kongressen bestäms vad Vision ska prioritera för frågor de närmsta fyra åren.

Fackligt

Visions kongress - så funkar det

15 februari 2024

Vad är Visions kongress och hur påverkar den mig som medlem? Här får du svaret på sex vanliga frågor.

Vad är Visions kongress? 

Kongressen är Visions högsta beslutande organ. Det är här som medlemmarna genom demokratiska beslut bestämmer inriktningen på förbundets arbete och vilka frågor som ska prioriteras de kommande fyra åren.  Det är också här som förbundets styrelse och ordförande väljs.

När är Visions kongress?

Kongressen går av stapeln på hösten vart fjärde år. 2024, 2028, 2032 och så vidare.

Vem får komma på kongressen?

Varje avdelning och klubb i Vision får skicka ombud till kongressen. Hur många beror på antalet medlemmar. Det är kongressombuden som röstar och som deltar på kongressen på plats. Men du som medlem får gärna titta och lyssna på kongressen digitalt. 

Kan jag vara med och bestämma?  

Alla medlemmar och avdelningar kan skriva motioner till förbundsmötet. En motion kan exempelvis vara ett förslag på något som du tycker att Vision ska jobba med. Som medlem kan du skriva motioner själv eller ta hjälp av din lokala Visionsavdelning eller klubb.

→Så här skriver du en motion

Motionerna ska vara inskickade sex månader före förbundsmötet. När alla motioner kommit in skriver förbundsstyrelsen sitt svar på varje motion med en rekommendation om hur styrelsen tycker att motionen ska behandlas. Sen är det upp till kongressombuden att bestämma om varje motion ska gå igenom eller inte. Alla motioner finns att läsa på Visions hemsida.  

Vem väljer Visions styrelse?

De tolv personerna i Visions förbundsstyrelse väljs av ombuden på kongressen. Men alla medlemmar i Vision kan nominera, alltså föreslå, personer till styrelsen. Den man nominerar ska vara fackligt aktiv medlem i Vision och vilja sitta i styrelsen och nomineringen ska komma in i tid innan nomineringstiden går ut. Därefter tar centrala valutskottet fram ett förslag till ny styrelse.  Men ombuden på kongressen kan också rösta på andra personer än de som finns med i förslaget, så länge som de varit nominerade.

Hur påverkas jag som vanlig medlem av en kongress?  

Under kongressen fattas flera viktiga beslut som bestämmer vad förbundet ska arbeta med och vilka frågor som är viktiga de närmsta fyra åren. Det kan vara allt från hur stor medlemsavgiften ska vara till om Vision ska försöka påverka politiken i en eller annan riktning. Dessutom bestäms vilka som ska styra förbundet framöver. Det påverkar i förlängningen dig som medlem.   

Vad är ett förbundsråd?  

Mellan kongresserna hålls förbundsråd, även det vart fjärde år. På förbundsrådet avhandlas mer interna frågor och beslut inom ekonomi och administration. Det ger också en möjlighet att stämma av hur det går med de frågor och den inriktning som beslutats om på kongressen, i halvtid inför nästa kongress.