• Tobias Rydén ger sina bästa tips på hur man formulerar en bra motion.

Kongress 2024

Hur skriver man en motion? 6 tips

22 januari 2024

Vill du påverka? Skriv en motion till Visions kongress. Här är några viktiga knep, som ökar chansen att motionen får ett ja.

Har du en idé om något som borde förbättras? Då kan du skriva en motion, det vill säga ett förslag till Vision. Motioner kan bland annat skickas in till Visions högsta beslutande organ – förbundskongressen – som är vart fjärde år.

Nästa kongress går av stapeln 3–5 oktober 2024 och deadline för att skicka in en motion är 3 april.

Du kan även påverka genom att skriva en motion till din lokala Visionsklubb eller Visionsavdelning.

Så skriver man en bra motion

Vision Göteborg har arrangerat flera motionsverkstäder, där medlemmar får hjälp att skriva motioner.

Tobias Rydén, sekreterare i Vision Göteborgs avdelningsstyrelse, har hållit i flera av verkstäderna. Här är hans bästa tips:

  1. Var tydlig. En motion består av en rubrik, en brödtext och något som kallas ”att-sats”. Att-satsen innehåller det som mötet ska fatta beslut om. Därför är det extra viktigt att den är tydlig. Så här kan det stå: ”Förbundsmötet föreslås besluta att: Vision ska verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön”.
  2. Fokusera på vad – inte hur. I att-satsen ska det stå vad man vill förändra, men inte hur.
  3. Skriv kort och klart. Max en halv A4. Använd lätt svenska.
  4. Förklara varför förändring behövs. I brödtexten gör man en kort beskrivning av var skon klämmer och varför man vill ha en förändring. Då får man engagemang för frågan och chansen att fler röstar ja ökar.
  5. Ta hjälp. Be någon i din Visionsavdelning om hjälp med fakta och formuleringar
  6. Engagera fler. Försök få fler medlemmar att ställa sig bakom din motion. Det blir en större tyngd om ni är flera.

→ Hennes förslag om 30 timmars arbetsvecka klubbades igenom