• Hur många som ska vara med på en APT varierar, men oftast ses man en gång i månaden.

Arbetsmiljö

Vad är APT? Tidningen Vision förklarar

12 maj 2023

APT är ett möte på jobbet där du som anställd får inflytande över frågor som rör arbetsplatsen. Läs vår lista med vanliga frågor och svar som rör APT. 

Vad är APT?  

På en APT, eller arbetsplatsträff som det också kallas, pratar medarbetare och chef om frågor som rör arbetsmiljön och verksamheten. Det kan handla om olika typer av förändringar i verksamheten eller om psykosocial och fysisk arbetsmiljö.  

En APT är ett bra tillfälle för medarbetare att få inflytande över sin arbetssituation och utveckling.  

APT kan vara ett verktyg för att uppfylla medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.  

Vad är en lyckad APT?   

En lyckad APT kännetecknas av att alla deltagare får chansen att komma till tals och att det finns en tydlig mötesstruktur där fokus läggs på frågor som berör många i arbetsgruppen.  

Ska man anteckna på en APT?   

Ja, på en APT ska ni dokumentera det ni kommit överens om i minnesanteckningar. Vem som skriver anteckningar kan rotera.   

Hur många ska man vara på en APT?   

Antal deltagare på en APT varierar beroende på hur stor arbetsgruppen är.  

Hur ofta ska man ha APT?  

Oftast har man APT en gång i månaden. Större arbetsgivare brukar ha ett lokalt samverkansavtal som kan reglera antal träffar.    

Är APT obligatoriskt?   

Arbetsgivaren ska meddela om en APT är obligatoriskt eller inte. Är det obligatoriskt är utgångspunkten att de som ska medverka är schemalagda. Om man inte är det kan du som arbetstagare behöva komma in på din lediga tid. Men arbetsgivaren kan inte tvinga personalen att göra det utan ska då ge övertidsersättning för ledig dag.   

Vad gör jag för att ha APT på jobbet?  

Om du inte har APT på jobbet så prata med dina kolleger och ta sedan upp saken med chefen. Det kan också vara bra att påminna om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och rätten för dig som anställd att bli involverad i arbetet för en bättre arbetsmiljö.   

Mall för APT:

 Gör det här innan en APT: 

  • Mejla ut en dagordning och information om alla punkter. Be om återkoppling via mejl. På så sätt kan ni bli mer effektiva under träffen.   
  • Ha en återkommande tid för APT varje månad, det ökar chansen att fler kan delta.  
  • Förmedla rena informationspunkter på annat sätt än på APT för att få mer tid till dialog.  
  • Skapa en tydlig mötesstruktur där fokus läggs på frågor som berör många i arbetsgruppen.  

Tänk på det här under APT:  

  • Variera ordförandeskapet så att inte chefen alltid är den som håller i mötet. Chefer och anställda kan prioritera olika utifrån sina roller i verksamheten.  
  • Ta de viktigaste punkterna först.  
  • Se till att alla får komma till tals. Det finns flera tekniker, exempelvis bikupor där mindre grupper diskuterar en fråga eller att man går laget runt.  
  • Undvik att grotta ner er i frågor som endast är relevanta för ett fåtal. Landar diskussionen i en detaljfråga? Hitta ett annat forum för när det passar att diskutera den frågan vidare.  
  • För anteckningar. Det är bra för de som inte kunde närvara samt ett sätt att säkerställa att alla tog med sig samma saker från mötet.  

Det gör man efter APT:  

  • Skicka ut anteckningar och tydliggör sådant som skickats med till nästkommande APT eller till andra forum.  

Källa: Vision Direkt  

Nyfiken på hur lönen står sig i kommuner och regioner? Klicka här.