• Är det för varmt på jobbet? Vår expert svarar på vad du kan göra.

Arbetsrätt

Hur varmt får det vara på jobbet?

31 maj 2023

Det pratas om att det blir en mycket varm sommar i år, vilket gör mig och mina kolleger oroliga. Vi upplever nämligen att det blir alldeles för hett på kontoret under sommaren. Hur varmt får det vara?

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

– Det finns regler om hur varmt det får vara på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket säger att temperaturen ska vara ”lämplig”, anpassad till verksamheten och att den bör ligga mellan 20 och 26 grader vid stillasittande arbete.

Vad kan vi göra om det blir för varmt på jobbet?

– Prata med er chef i första hand. Arbetsgivaren är skyldig att följa reglerna och har ett omfattande arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska alltså se till att ni har en god fysisk arbetsmiljö under hela året.

Vad gör vi om chefen inte tar oss på allvar?

– Då ska ni prata med ert skyddsombud. Men jag rekommenderar alltid att börja med chefen och ge hen en möjlighet att agera. Ni kan också göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. I extrema fall kan skyddsombudet lägga ett skyddsstopp.

Vilka argument kan vi använda?

– Ni kan främst argumentera utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Ni kan också hitta stöd i forskning som säger att arbetet i höga temperaturer sänker bland annat koncentrationen, vilket kan leda till sämre prestation och arbetsresultat.

→ Läs fler frågor och svar om arbetslivet här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Det här kan ni göra om det är för varmt på jobbet

Det här kan arbetsgivaren göra: 

  • Installera luftkonditionering och permanenta solavskärmningar.
  • Bedriva bättre systematiskt arbetsmiljöarbete, jobba förebyggande och ständigt undersöka vilka risker som finns och åtgärda dem.
  • Installera tillfälligt skydd mot solen, exempelvis mörkläggande gardiner.
  • Stänga av onödiga värmekällor som datorer eller lampor som inte behövs.

Det här kan ni själva göra: 

  •  Dricka mycket vatten. Det är viktigt att ni fyller på vätskan när det är extra varmt.
  • Vädra – om luftkonditioneringen inte finns eller fungerar. Tänk på att inte släppa in för mycket varm luft, utan öppna några fönster så att ni får ett korsdrag.
  • Ta extra pauser, så att ni orkar jobba.
  • Gå ut tillsammans för att äta lunch eller glass, så att vi både byter miljö under arbetsdagen och gör något trevligt.

    Källa: Agnes Rolka, rådgivare på Vision direkt