• Åsa Bolmstedt är chefredaktör på Tidningen Vision.

Ledare

Nytt nummer: Om jakten på Visions arvtagare

3 juni 2024

”I det här numret av Tidningen Vision kan du läsa om jakten på nya förtroendevalda och träffa några av dem som nu valt att tacka ja och en som hoppat av, för att senare hoppa på igen”, skriver Åsa Bolmstedt, chefredaktör på Tidningen Vision.

Laget före jaget. En för alla, alla för en. Starkare till­sammans.

Det finns många uttryck som beskriver för­delen med att vara många som jobbar mot ett gemensamt mål. Så som fackföreningsrörelsen gör i klubbar, avdelningar, förbund och centralorganisationer. Och tänk vad många bra saker vi uppnått: årlig lönerevision och tjänstepension till exempel.

Men de senaste åren har det varit lite si och så med viljan att engagera sig för det gemensamma. Vision har visserligen fått fler medlemmar, men antalet förtroendevalda har minskat. Alltså de personer som i rollen som ombud, skyddsombud, klimatombud och styrelseledamöter lägger i en extra växel för att förbättra arbetslivet för alla. Det är en trend som även syns i flera andra medlemsorganisationer, inte bara inom facken.

För att vända trenden beslutade Visions förbundsmöte 2022 att göra en satsning på att bli fler förtroendevalda och fler medlemmar. Målet är att var tionde medlem ska ha ett förtroendeuppdrag 2027.

Eftersom det totala antalet yrkesverksamma medlemmar samtidigt ska öka till 160 000 innebär det 16 000 förtroendevalda. När beslutet togs var de 9 500.

För att lyckas med detta investerar Vision 60 miljoner kronor om året i fem år, totalt 300 miljoner.

Kommer satsningen att betala sig? Det återstår att se. 2024 kan vi konstatera att den nedåtgående trenden har vänt. Antalet förtroendevalda är nu 10 800.

I det här numret av Tidningen Vision kan du läsa om jakten på nya förtroendevalda och träffa några av dem som nu valt att tacka ja och en som hoppat av, för att senare hoppa på igen.

En del har varit engagerade länge och kan vara mentorer, andra är unga och har precis upptäckt facket. Att hitta yngre som vill engagera sig är särskilt viktigt för framtiden. Utan dem skulle den fackliga folkrörelsen gradvis gå i pension. Och visst vill unga engagera sig! Vi åkte till Tällberg i Dalarna och träffade Visions arvtagare.

→ Läs e-tidningen!