• "Vi har alla förutsättningar att vända utvecklingen", sade Visions ordförande Veronica Magnusson efter att förbundsmötet sagt ja till satsningen på att få fler att engagera sig fackligt i förbundet.

Förbundsmöte 2022

Miljonsatsning ska ge fler förtroendevalda

30 september 2022

Nu ska fler engagera sig fackligt i Vision. Förbundsmötet sade ja till en mångmiljonersatsning på att öka andelen förtroendevalda.

Artikeln uppdaterades 30 september och 3 oktober.

Fler blir medlemmar i Vision och förbundet växer, men under de senaste åren har andelen fackligt förtroendevalda i Visions medlemskår minskat från drygt tio till sju procent.

– Under pandemin, när vi inte kunnat vara ute på arbetsplatserna, har den här utvecklingen som vi sett under några år förstärkts, säger Visions ordförande Veronica Magnusson.

Visions förbundsstyrelse anser därför att det är extremt angeläget att vända trenden. Det gör även förbundsmötet som nu beslutat att femårssatsningen, som beräknas kosta omkring 60 miljoner per år i fem år, totalt 300 miljoner, ska genomföras.

Målet är att nå 160.000 yrkesverksamma medlemmar och 16.000 förtroendevalda till 2027 och samtidigt fastställa riktmärket om att tio procent av medlemmarna återigen ska ha någon form av förtroendeuppdrag .

Flera åtgärder

En mängd olika åtgärder ska göra så att fler får upp ögonen för vad det innebär att vara fackligt förtroendevald, bland annat ökade ­kommunikationsinsatser och att de som sedan blir förtroendevalda får mer stöd via till exempel digitala utbildningssatsningar.

– Jag är övertygad om att satsningen kommer att komma medlemmarna till nytta och att det är en ansvarsfull investering för hela förbundet. Vi får ju fler förtroendevalda som engagerar sig för bättre löner och villkor, säger Veronica Magnusson.

Förtroendevalda viktigt för växandet

Att ha många förtroendevalda är också betydelsefullt för att varje år lyckas rekrytera tillräckligt många medlemmar för att Vision inte ska krympa, menar Veronica Magnusson.

– Det är avgörande att det finns ett lokalt tryck från förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Hela den fackliga idén bygger på att vi finns och driver frågor där.

Läs fler artiklar från Visions förbundsmöte här.