• Agnes Rolka.

Arbetsmiljö

Jag är mobbad – ska jag säga upp mig?

11 april 2024

”Jag jobbar på en arbetsplats som inte är så bra för mig. Jag har under längre tid varit utsatt för kränkande särbehandlingar och sett andra kolleger må dåligt på grund av arbetsmiljön. Våra ombud stöttar oss på arbetsplatsen och det blir tillfälligt bättre, men sedan blir det som det har varit igen. Jag har tappat hoppet och funderar på att säga upp mig” skriver en läsare. Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt svarar.

– När det kommer till arbetsmiljö­problem så är det oerhört viktigt att lyfta arbetsgivarens omfattande ansvar för arbetsmiljön. Ingången är alltid att rädda anställningen, ställa krav på arbetsgivaren så att de tar sitt arbetsmiljöansvar och åtgärdar problem. Samt jobbar förebyggande, så att liknande problem inte uppstår igen.

Jag har försökt, men det blir inte bättre. Jag mår inte bra och orkar inte mer.

– Jag vill återigen lyfta arbetsgivarens huvudansvar för arbetsmiljön. Som anställd ska man däremot ta ansvar genom att påpeka brister, ge förslag på lösningar och involvera facket. Så att facket kan ställa krav på arbetsgivaren. Men man ska inte behöva kämpa hur länge som helst och ibland behöver man sätta sig själv och sin hälsa framför annat. Det är inte värt att riskera sin hälsa för en arbetsgivare som inte bryr sig.

Jag skulle vilja få upprättelse. Att säga upp mig skulle vara att ge upp och låta arbetsgivaren fortsätta bryta mot regler.

– Som medarbetare har man också ansvar för sin situation och sitt välmående. Att söka sig vidare i sådana extrema situationer kan vara ett sätt att göra en markering eller få en upprättelse. Det är inte värt att slösa sin tid och kompetens för en arbetsgivare som inte uppskattar en. Det är alltid bättre att söka sig vidare till en arbetsgivare där man blir uppskattad och kommer att trivas. En oseriös arbetsgivare däremot kommer alltid behöva ta ansvar till slut. En arbetsgivare som inte tar ansvar riskerar att framstå som en oattraktiv arbetsgivare och kan ha svårt att rekrytera personal.

Vad ska jag tänka på om jag landar i att säga upp mig?

– Tänk på att a-kassan tillämpar avstängning vid egen uppsägning. Innan du fattar ett beslut kontakta därför a-kassan för information om det som gäller för dig. Jag råder också att ringa oss på Vision Direkt, så att vi kan ge dig mer omfattade rådgivning och stöttning.

→ Fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv hittar du här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.