• Kommunerna och regionerna med låga höjningar av lönenivån är fler än de med höga.

Lön och villkor

Blygsam höjning av lönenivån i flertalet yrken

24 januari 2024

Bara för en tiondel av Visionsyrkena i kommuner och regioner ökade lönenivån med fyra procent eller mer 2023, visar Tidningen Visions granskning.

Artikeln uppdaterades den 2 februari 2024.

Som ett led i Tidningen Visions årliga kartläggning av lönerna i kommuner och regioner  har vi i år jämfört lönerna den 30 november 2023 med lönerna vid samma tidpunkt året innan. En period präglad av prisökningar och stigande räntor.

→Nu börjar kampen om din löneökning 2024

Vi har räknat ut den procentuella förändringen av lönenivån i riket för 40 vanliga Visionsyrken mellan de två datumen. Här ingår lönerna för både medlemmar och de som inte är med i förbundet. Likaså den löneglidning som skett under året.

Runt tre procent vanligt

Av de 40 Visionsyrkena var det bara fyra där lönenivån höjdes med minst fyra procent.

De fyra grupperna är (enligt Sveriges kommuner och regioners system för att indela yrken) är "stödpedagog funktionsnedsättning" där snittlönen i riket ökade med 4,0 procent,  ”administratör annan” och ”administratör övergripande”  (4,1 procent) och ”ingenjör annan” (4,5 procent).

För övriga Visionsyrken ser det dystrare ut, till exempel för socialsekreterare (3,6 procent), personalhandläggare (3,0) och fältsekreterare (2,4).

Stora skillnader i landet

Skillnaderna i löneutveckling är stora i landet och är inte bara ett resultat av de lokala lönerevisionerna. Även marknadsläget på orten och personalomsättningen påverkar hur lönenivån i ett yrke förändras. Personer som har slutat under året kan till ha ersatts av folk som fått mer eller mindre betalt än föregångarna. Det bidrar till att en lokal snittlön kan öka mycket mer än rikssnittet och till och med sjunka.

Två exempel på lokala löner där nivån ökat mer än i riket som helhet är upphandlarnas i Gävle som steg med i snitt 8,8 procent förra året och fritidsledarna i Upplands-Bro som fick 10,4 procent mer som grupp.

Huvudmännen med låga löneökningar är dock fler än de med höga.