• IF Metall kämpar för kollektivavtal på Teslas verkstäder i Sverige.

Fackligt

Vision stöttar kamp för kollektivavtal på Tesla

28 november 2023

Facken har satt hård press på Tesla och Klarna. Till slut gick Klarna med på att teckna kollektivavtal. "Utan kollektivavtal är de anställda utelämnade till arbetsgivarens goda vilja", säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Det har mullrat ordentligt på svensk arbetsmarknad under hösten. Flera storföretag, som elbilstillverkaren Tesla och betaltjänstföretaget Klarna, har varit ovilliga att teckna kollektivavtal och det har lett till konflikter.

Efter resultatlösa förhandlingar varslade Unionen och Sveriges ingenjörer om strejk på Klarna och IF Metall inledde en strejk vid Teslas serviceverkstäder.

Facken har fått uppbackning från resten av fackföreningsrörelsen med många sympatiåtgärder, bland annat införde Svenska Hamnarbetarförbundet en blockad mot att hantera Teslas bilar i Sveriges hamnar.

"Vi gillar kollektivavtal"

Även Vision har gjort sympatiuttalanden i både Klarna- och Tesla-konflikten.

– Vi stödjer svenska modellen och gillar kollektivavtal. Det är ett bra sätt att reglera arbetsmarknaden. Behöver andra förbund ta fajten så stöttar vi, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om vilka villkor som ska gälla för de anställda. Där kan man skriva in bättre villkor än lagen. Det kan handla om längre semester, högre pension och försäkringar.

Avtal är frivilligt

Det är frivilligt för arbetsgivare att teckna kollektivavtal och kritiker menar att facken riskerar att driva internationella företag ut ur landet genom att sätta press.

– Det är klart att den risken finns. Men vi ska vara stolta över och värna det system vi har i Sverige, där anställda har inflytande och kan påverka sina villkor under ordnade former. Utan kollektivavtal är de anställda utelämnade till arbetsgivarens goda vilja, säger Eva-Lotta Nilsson.

Konflikten på Klarna resulterade i att företaget till slut tecknade ett kollektivavtal den 3 november.

→Strejk – så funkar det