• Raster är obetalda och du behöver inte vara tillgänglig för arbetsgivaren.

Arbetsmiljö

Hur lång rast har jag rätt till på jobbet?

28 november 2023

Alla har laglig rätt att pausa under en arbetsdag. Men hur lång får rasten vara? Och måste jag svara när chefen ringer? Här svarar vi på tio vanliga frågor om rast och paus.

Hur lång rast har jag rätt till?

Rasten är ett uppehåll i arbetet som man inte får betalt för. Ingen ska arbeta mer än fem timmar i följd utan rast, enligt arbetstidslagen. Det finns ingen regel för hur lång en rast ska vara, men enligt Arbetsmiljöverket är minst 30 minuter praxis.

Jobbar du deltid och mindre än fem timmar i följd har du inte laglig rätt till rast. Men arbetstidslagen är inte huggna i sten – fack och arbetsgivare har möjlighet att avtala om andra regler. Du kan kontakta Vision lokalt för att ta reda på om något särskilt gäller hos din arbetsgivare.

Måste jag svara i mobilen på lunchen?

Eftersom rasten är obetald har du rätt att göra vad du vill. Du kan lämna arbetsplatsen för att äta lunch eller gå ärenden. Arbetsgivaren kan inte begära att du ska vara tillgänglig när du har rast.

Alt-textMan behöver inte svara på jobbmejl på lunchrasten.

Vad är ett måltidsuppehåll?

På vissa arbetsplatser fungerar det av olika anledningar inte att anställda tar rast och loggar ut från jobbet. Då har arbetsgivaren möjlighet att i stället införa ett så kallat måltidsuppehåll. Detta uppehåll har du på betald arbetstid. Då måste du vara tillgänglig och kunna hoppa in och jobba om det behövs.

Det finns inga regler för hur långt ett måltidsuppehåll måste vara, men du ska hinna äta upp maten utan stress.

Har man rätt att ta paus på jobbet?

Förutom rast har du enligt arbetstidslagen rätt att ta paus då och då under arbetet.

→Fem myter om pauser och återhämtning på jobbet

Hur lång paus får man ta?

Det står inte i arbetstidslagen hur många eller långa pauserna får vara. Men enligt Arbetsmiljöverket är det rimligt med en paus efter max två timmars arbete.

Får jag lön under pausen på jobbet?

När du tar en paus för att gå på toa eller ta en kort fika så ingår det, till skillnad från rasten, i din arbetstid och du ska få lön.

Vad ska jag göra om jag inte hinner ta rast eller paus?

Prata med din chef om din arbetsbelastning. Om du inte får gehör från chefen, ta kontakt med ditt Visionombud eller någon annan facklig representant.

Får jag ta en tupplur på jobbet?

Det finns ingen regel som säger att det är förbjudet att ta en powernap på lunchen eller en ”vila ögonen” en kort stund i en paus. På rasten äger du din tid själv och får göra vad du vill.

Alt-textEn powernap kan ge bra återhämtning under arbetsdagen.

Måste det finnas vilrum på jobbet?

På arbetsplatser ska det enligt Arbetsmiljöverket finnas, eller gå snabbt att ställa i ordning, ett vilutrymme för tillfällig, ostörd och liggande vila.

Hur kommer jag ihåg att ta paus?

Det kan vara lätt att glömma att ta paus, i synnerhet när man jobbar på distans. Ett sätt att slita sig från arbetet är att sätta ett larm.