• Dag Hansson.

Fackligt

Facklig framgång i Mönsterås: Får lön för att kolla hälsan

12 december 2023

Nu får de som är anställda i Mönsterås kommun gå på mammografi, ta livmoderhals- och PSA-prov och lämna blod på arbetstid. "Genom att ta hand om hälsan kan våra medlemmar hålla längre. Och håller man längre drar det ju ner sjuktalen", säger Dag Hansson, en av två ordföranden i Vision Mönsterås.

Medlemmarna i Mönsterås har i enkäter och på frukostmöten uttryckt sin önskan om att få gå på screeningtester på arbetstid. Även blodgivning har stått på önskelistan.

– Genom att ta hand om hälsan kan våra medlemmar hålla längre. Och håller man längre drar det ju ner sjuktalen, säger Dag Hansson, en av två ordföranden i Visions Mönsteråsavdelning.

Mönsterås är en pendlarkommun och många medarbetare blir kallade till provtagning i sin hemkommun, ofta flera mil från arbetsplatsen. Och när det gäller blodgivning är det inte ens möjligt i Mönsterås. Närmaste blodcentraler ligger i Oskarshamn och Kalmar.

– Det är inte alltid så lätt att få tid att lämna blod eller att göra en undersökning utanför arbetstid så många har varit tvungna att ta ledigt eller kompa med minskad ersättning som följd. Förhoppningsvis ska det här göra det enklare och då ökar ju chanserna att man faktiskt gör undersökningarna, fortsätter Dag Hansson.

→ Så får facket i Bräcke fler att röra på sig

Vill vara attraktiv arbetsgivare

Att få möjlighet att göra provtagningar och även att kunna bidra till samhället som blodgivare är också ett sätt för Mönsterås kommun att locka nya medarbetare.

– Arbetsgivaren tycker att det här är något som gör att Mönsterås kommun blir mer attraktiv som arbetsplats och det är positivt. Och vi är mer än nöjda för vi fick ju igenom det för samtliga anställda i kommunen, inte bara för medlemmarna i Vision, säger Dag Hansson.

Facket har jobbat med frågan länge

Enligt Agneta Wegnebring, avdelningens andra ordförande, är det här ett förslag som avdelningen har lagt fram för personalutskottet i flera år.

– Vi har hänvisat till vår enkät och visat att intresset för detta har varit stort bland våra medlemmar. Vi har också påtalat att det är ett viktigt förebyggande arbete för att få ner sjuktalen. Så i juni i år fanns det äntligen med på dagordningen och utskottet kunde fatta ett beslut, berättar hon.

Agneta Wegnebring tror inte att det är en förmån som kommer att utnyttjas fel.

– I vårt lönesystem går det bara att välja frånvaro en del av dagen för de här besöken så jag tror inte det kommer att bli ett problem. Och det är ju alltid närmaste chef som i slutändan godkänner frånvaron, säger hon.

Positiv respons

Ännu är det för tidigt att se i vilken utsträckning som medarbetarna i Mönsterås har nappat på de nya möjligheterna men Agneta Wegnebring har ändå fått många positiva reaktioner.

– Vi är glada att arbetsgivaren valde att gå oss till mötes angående screeningtester och blodgivning. Så nu hoppas vi att vi når framgång i andra viktiga frågor för våra medlemmar, säger hon.

Anställda får lämna blod på arbetstid

Problemet

I Mönsterås saknades möjligheten att lämna blod eller ta prov för bröst-, livmoderhals- eller prostatacancer på betald arbetstid.

Så gjorde vi

Under flera år upprepade Visions avdelning envist sitt förslag om detta inför PU, personalutskottet.

Så blev det

Till slut nappade arbetsgivaren och nu kan alla anställda gå på provtagning och blodgivning på betald arbetstid.