• Agnes Rolka.

Arbetsmiljö

Hur får vi alla att trivas på julfesten?

28 november 2023

"Jag är skyddsombud på min arbetsplats. Vi har precis haft ett julfirande på jobbet, ingen jättefest, bara ett litet firande med julfika och några aktiviteter. Bara hälften av gruppen kom. Det var så klart frivilligt, men jag är lite bekymrad över deltagandet. Ska jag agera på något sätt?" undrar en läsare. Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt svarar.

Det sociala är en del av jobbet och alla har ett delat ansvar för det, även om själva julfesten inte är obligatorisk. Det är ett bra tillfälle där ni kan kliva utanför era jobbroller och umgås på ett annat sätt. Det stärker er som grupp och bidrar till en känsla av gemenskap och tillhörighet.

Anledningen till att så få ville vara med:

Det kan bero på olika saker. En del personer undviker sådana fester eftersom de känner sig exkluderade för att de inte dricker alkohol eller äter kött. Det kan handla om religiösa eller kulturella skillnader. Det kan även beror på något arbetsmiljöproblem. Jag råder dig att prata med dina kolleger och chefen, så att ni tillsammans kan reda ut detta.

Konkreta tips:

Det vore bra om ni kunde landa i ett sätt att fira som passar er grupp och som känns inkluderande för alla.

  • Tiden – välj en tid direkt efter jobbet och kom överens om hur långt firandet ska pågå. Undvik för långt firandet mitt i veckan, så att så många som möjligt kan delta utan att oroa sig för att bli trött dagen efter.
  • Platsen – välj en lokal dit ni alla kan ta er på ett enkelt sätt utan extra kostnader för resan. Att fira på kontoret är ett förslag.
  • Maten – se till att alla hittar något att äta oavsett allergier, dieter eller personliga, kulturella och religiösa preferenser.
  • Alkohol – servera även alkoholfria alternativ. Blir festen i mitten av veckan se till att ni inte har något viktigt möte på morgonen eller att ingen behöver köra bil i tjänsten dagen efter.
  • Fira olika saker – såsom jul, att arbetsåret håller på att ta slut eller fira alla era arbetsresultat och framgångar. Så att alla har en anledning till att fira något och känner sig inkluderade.

I fall det visar sig att problemet grundar sig i något annat mer allvarligt som exempelvis dålig arbetsmiljö, arbetskultur eller bristande ledarskap, så behöver ni så klart ta tag i detta.

→ Fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv hittar du här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.