• Åsa Forsell, jämställdhetsutredare på TCO.

Jämställdhet

Föräldradagar: 70 år tills kvinnor och män delar lika

11 juli 2023

Föräldrar ska dela lika på ansvaret för sina barn, det tycker majoriteten av drygt 2 000 kvinnor och män som deltog i TCO:s Novus-undersökning i våras. Men trots det verkar de flesta agera annorlunda i praktiken.  

Förra året tog kvinnorna ut 68,4 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av barn (vab). Männen tog ut 31,6 procent av dagarna, det visar TCO:s sammanställning.  

Åsa Forsell, jämställdhetsutredare på TCO, menar att normer på arbetsplatserna är en viktig förklaring till att kvinnor fortfarande bär huvudansvaret i heterosexuella relationer.  

– Om en man är föräldraledig med sitt barn ett halvår så kan det anses vara lång tid. Medan samma tid för en kvinna kan anses vara kort, säger hon.  

→ Allt du behöver veta om vab

Inkomst tycks också ha mindre inverkan på ledighetens längd, påpekar Åsa Forsell.  

– Inom föräldrapar är kvinnor föräldralediga längre än män, oavsett om kvinnan tjänar mer eller mindre än mannen.  

Utvecklingen går långsamt

Sedan 2007 har man långsamt börjat se en mer jämställd uppdelning av föräldradagarna. Men de senaste åren har det saktat in.

År 2021 såg man att utvecklingen gick bakåt och pappornas andel minskade.

Om vi fortsätter i samma takt som vi haft de senaste fyra åren kommer det att ta 70 år tills kvinnor och män delar helt lika, enligt TCO:s sammanställning. 

TCO tror på reformer

Åsa Forsell tror att utvecklingen står och stampar för att regeringen haft för få reformer de senaste åren.  

– Regeringen borde reformera föräldraförsäkringen så att vi får en mer jämställd fördelning. Vi på TCO vill se en tredelning av föräldrapenningdagarna där man tar en tredjedel var och att den sista tredjedelen fördelar man fritt, säger hon.