• Agnes Rolka.

Arbetsrätt

Har varit sjukskriven – får jag tillbaka min gamla tjänst?

28 augusti 2023

"Jag har varit sjukskriven i några månader och är snart på väg tillbaka. Min chef har anställt en vikarie för mig och relationen med chefen är inte den bästa. Jag är därför orolig för att jag inte får komma tillbaka till mina arbetsuppgifter. Vad har jag för rättigheter?" undrar en läsare. Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt svarar.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

– Utgångspunkten är att du ska rehabiliteras tillbaka till din ordinarie tjänst. I fall din tjänst inte hade funnits kvar på grund av en omorganisation så skulle din chef behöva erbjuda dig en annan likvärdig tjänst.

– I ditt fall när det finns en vikarie, så är ni två anställda på din tjänst. Det ska hanteras som en arbetsbristsituation när du är tillbaka och kan fortsätta jobba med dina ordinarie arbetsuppgifter. Vikarien, som förmodligen har kortare anställningstid än du, ska omfattas av arbetsbrist först och du ska ha företräde till din tjänst. Om chefen vill behålla vikarien bör hen erbjuda vikarien en annan tjänst.

Hur ska en rehabiliteringsprocess se ut?

– Din rehabilitering ska vara individuellt utformad utifrån dina behov och det du och din chef kommer överens om i rehabiliteringsplanen. Din rehabilitering kan innebära olika åtgärder, tillfälliga ändringar i dina arbetsuppgifter och din arbetssituation för att möjliggöra din återgång till arbetet.

Vilket ansvar har min chef?

– Din chef ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Din chef ska utreda dina behov och vidta de åtgärder som behövs och är rimliga. Chefen ansvarar också för din arbetsmiljö under och efter rehabiliteringen, så att du kan komma tillbaka till din tjänst utan att riskera att bli sjuk igen.

Vilken är min roll i processen?

– Du har en viktig roll och har ett eget ansvar. Du ska delta i planeringen av rehabiliteringsåtgärder, bidra med de uppgifter som har betydelse för din rehabilitering, aktivt delta i rehabiliteringen samt anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för din rehabilitering.

Kan jag ta någon med mig på rehabiliteringsmötet?

– Ja, det kan du och det är något som vi rekommenderar. Be ditt lokala ombud att vara med på mötet samt stötta dig under hela rehabiliteringsprocessen. Om det inte finns några lokala ombud på din arbetsplats kan du ta med dig en anhörig eller en kollega som du har förtroende för.

→ Fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv hittar du här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.