• Malin Lahti och Emilia Granqvist är numera båda engagerade för Vision i Boden.

Fackligt

Boden lockar förtroendevalda i rasande fart

27 juni 2023

Antalet förtroendevalda minskar i Vision, samtidigt som medlemmarna blir allt fler. Förbundsmötet satte därför ett ambitiöst och flerårigt mål, som Visions avdelning i Boden nådde inom ett år.

Förbundsmötet beslöt i september förra året att något var tvunget att göras för att vända den negativa trenden med färre förtroendevalda. Ett mål sattes att till år 2027 skulle tio procent av medlemmarna ha ett förtroendeuppdrag.

→ Miljonsatsning ska ge fler förtroendevalda 

– När beslutet fattades var vi omkring 20 förtroendevalda och den siffran hade mer eller mindre stått still länge. Det var nog inte en jätteprioriterad fråga hos oss, säger Malin Lahti, Visions ordförande i Boden.

Så gjorde vi

Problemet

Andelen fackligt förtroendevalda inom Vision går ner samtidigt som Visions förbundsmöte vill se att tio procent av medlemmarna till år 2027 har ett förtroendeuppdrag.

Så gjorde vi

Styrelsen för Visions avdelning i Boden började ha luncher för förtroendevalda, synas mer och ställa frågan för att få fler medlemmar att engagera sig.

Så blev det

På mindre än ett år ökade klubben antalet förtroendevalda med tio procent.

Visionsavdelningen hade 327 medlemmar och det innebar att de förtroendevalda skulle öka med omkring tio personer. Inget omöjligt mål, tyckte styrelsen, som började aktivt att jobba med frågan och öka sin synlighet.

– Vi i styrelsen bjöd våra förtroendevalda på luncher och informerade om det som var på gång. Vi gjorde även arbetsplatsbesök där det saknades förtroendevalda och frågade om någon ville engagera sig, säger Malin Lahti.

Som ordförande utvecklade hon även en tydlig mediestrategi för att synas utanför arbetsplatsen.

– Jag har skapat goda relationer med lokala journalister och återkommande tagit kontakt för att kommentera händer och för att skriva debattartiklar. Jag tror hårt på idén att engagemang föder engagemang, och att en engagerad styrelse och förtroendevalda smittar, säger Malin Lahti.

Bjuder in till aktiviteter

Ett annat sätt att synas har varit på höst- och årsmöten då alla medlemmar bjudits in.

–  Då har vi bjudit på bowling och middag, julbord och show eller tagit in en hållbarhetsföreläsare, som vi kopplar ihop med rollen som klimatombud. Vi tänker att vi ska ha en bredd av aktiviteter så att alla kan hitta något de vill vara med på, säger Malin Lahti.

Och satsningen har gett utdelning. En som tidigare hade fått frågan tyckte att det var dags att slå till.

– Vi är en liten arbetsplats som har bytt organisation flera gånger sedan 2019 och saknat skyddsombud. Det har varit rörigt. Så när jag kom tillbaka från föräldraledigheten sa mina medarbetare att om vi ska bli hörda på så är det du som ska bli skyddsombud, säger Emilia Granqvist, enhetschef inom personlig assistans.

"Vill hjälpa andra och föra frågan vidare"

Att Vision syns tydligt i kommunen är något hon har märkt.

– Jag tror inte jag känner någon som inte är med i Vision på jobbet. Alla har Visions matkassar, så hela lunchrummet är lila. Eftersom facket är så närvarande så är det väldigt avslappnat klimat och man känner sig alltid välkommen att vända sig dit. Och jag kommer också att hjälpa andra i den mån jag kan och föra frågan om engagemang vidare, säger Emilia Granqvist.

Satsning på förtroendevalda

  • På förbundsmötet i september 2022 fattades ett beslut om att öka antalet medlemmar och förtroendevalda.
  • Visions mål är att ha 160 000 yrkesverksamma medlemmar år 2027 och att tio procent av dessa ska ha ett förtroendeuppdrag.
  • Projektet har en budget på 60 miljoner kronor.
  • I juni hade Vision drygt 145 000 medlemmar och 10 000 förtroendevalda. Det är en ökning med nästan 500 förtroendevalda sedan årsskiftet.