• Veronica Magnusson vill se generella statsbidrag som är indexerade i relation till kostnadsutvecklingen.

Inflationen

Vision: ”Dyrtider” gör att kommuner måste få mer pengar

16 januari 2023

Kommuner och regioner står inför ett mycket fattigt år, visar en ny rapport. Om de ska klara sitt uppdrag trots de tuffa tiderna måste regeringen skjuta till mer pengar. Det anser Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Ett mörkt år väntar kommuner och regioner. Det visar Ekonomirapporten, som presenteras av Sveriges kommuner och regioner, SKR, en gång i halvåret. Att ekonomin blir sämre beror främst på att pris- och löneökningarna väntas fortsätta stiga och att inflationen gör att kostnaderna för pensionerna ökar kraftigt.

Fler äldre behöver tas om hand

Samtidigt ökar behovet av omvårdnad extremt mycket under de kommande tio åren. Det beror på att andelen äldre över 80 år (den del av befolkningen som kräver mest omsorg) växer med 50 procent.

Utgifterna sväller och inkomsterna krymper. Samtidigt som kommuner och regioner får allt fler att ta hand om. För att klara det måste de generella statsbidragen höjas, anser Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

– Vi vill se generella statsbidrag som är indexerade i relation till kostnadsutvecklingen, säger hon.

Risken finns annars att anställda i kommuner och regioner drabbas av nedskärningar och varsel.

Personalkostnader – stor utgift

– Vi har inte fått några signaler om det än, men personalkostnaderna är den största utgiften för kommunerna. Vi hoppas så klart att arbetsgivarna inte hanterar det här genom att skära i verksamheter som redan har det tufft.

Ytterligare ett problem är bristen på utbildad arbetskraft i kommuner och regioner. Det är både SKR och Veronica Magnusson överens om:

– Kompetensförsörjningsfrågan kommer fortsätta att vara i fokus. Hur ska man fortsätta vara attraktiv som arbetsgivare, trots besparingskrav? Det är något som kommuner och regioner bör fundera på.

Läs mer: Tajt budget skapar oro för varsel