• I aktivitetsbaserat kontor är arbetsplatsen indelad i zoner där man antingen jobbar koncentrerat eller aktivt med andra.

Arbetsmiljö

Så blir anställda nöjdare i aktivitetsbaserat kontor

3 februari 2023

Att byta till aktivitetsbaserat kontor, där man saknar fast plats, kan skapa oro. Men anställda som involveras i flytten trivs bättre, visar forskning.

Aktivitetsbaserade kontor blir allt vanligare. Att inte längre ha ett eget skrivbord kan kännas tungt. Men nu har forskare på Högskolan i Gävle kommit fram till att anställda blir mer positivt inställda om de får vara involverade i flytten till nya kontorsmiljön.

Alt-textEva Bergsten, forskare (foto privat)

Eva Bergsten, forskare i arbetshälsovetenskap, har följt 700 anställda på Trafikverket som gått över till att arbeta aktivitetsbaserat.

Bjöd in till workshop

Trafikverket ville få medarbetarna att känna delaktighet och skapa förståelse för det nya arbetssättet.

Därför bjöds de in till ledningsinformation, ergonomiföreläsning, flera workshops och inspirationsföreläsningar.

– Ju fler aktiviteter den anställde deltog i, desto mer positiv var man när man flyttade in på nya kontoret. Vår studie visar att det är viktigt att involvera och förbereda medarbetarna så att de blir engagerade i förändringsprocessen, säger Eva Bergsten.

Fick tycka till

Det som upplevdes mest positivt var att delta på workshops.

– De innehöll mycket interaktion, man kunde ställa frågor och få tycka till om till exempel möblemang.

En annan viktig faktor för att anställda ska trivas på aktivitetsbaserade kontor är ledarskapet.

– Om cheferna är positiva till förändringen så smittas medarbetarna av attityden.

Läs mer: Svårt för personer med funktionsvariation på aktivitetskontor