• Agnes Rolka.

Arbetsrätt

Kan jag bli uppsagd fast det finns jobb?

3 februari 2023

"Jag riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det förklaras med en omorganisation och att min tjänst kommer att tas bort. Det går bra för vår verksamhet och vi har mycket att göra. Vi anlitar även en konsult som hjälper oss. Hur går det ihop?" undrar en läsare. Så här svarar Vision Direkt.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

– Det finns olika typer av uppsägningar: arbetsbrist, personliga skäl och avsked. Arbetsbrist kan innebära olika saker, det är ett samlingsbegrepp som omfattar olika omständigheter som inte är personliga skäl. Det behöver inte innebära att det går dåligt för verksamheten, att det är brist på arbete eller pengar. Det kan handla om organisatoriska skäl och att arbetsgivaren vill göra ändringar i verksamheten.

Kan arbetsgivaren säga upp mig när det går bra för verksamheten?

– Arbetsgivaren har faktiskt rätt att fatta sådana beslut utifrån rätten att leda och fördela arbetet. Om arbetsbristen är en följd av en omorganisation måste arbetsgivaren förhandla själva omorganisationen med alla berörda fackförbund. Man ska bland annat göra en risk- och konsekvensanalys av omorganisationen. Om facken har synpunkter på omorganisationen så ska dessa påtalas för arbetsgivaren.

Hur kan Vision hjälpa mig då?

– I många fall kan Vision inte förhindra uppsägningen, men vi ser till att allt går rätt till och att arbetsgivaren följer lagar och regler. Arbetsgivaren behöver visa att det finns saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist och följa regler för turordning. Arbetsgivaren behöver också utreda möjligheter till omplacering innan man kan gå vidare till uppsägning.

Något annat jag ska tänka på?

  • Du kan ha företrädesrätt till återanställning, ta reda på om du uppfyller villkoren.
  • Ta reda på om det finns trygghets- eller omställningsavtal, så att du kan ta del av stödet.
  • Du har rätt till skälig ledighet med bibehållen lön för att söka arbete, exempelvis besöka Arbetsförmedlingen eller gå på anställningsintervju.
  • Se till att du får ett arbetsgivarintyg, så att du kan få ersättning från a-kassan.
  • Be om ett tjänstgöringsbetyg, något som kan hjälpa dig i framtida rekryteringar.
  • Eventuella semesterdagar som du inte hann ta ut eller annan intjänad ersättning ska utbetalas senast en månad efter att du har slutat.

Läs fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.