• Katri Karlsson och Susanne Bodin är ledamöter i Vision i Stockholms stad. I två år har de arbetat för att få till ett lokalt kollektivavtal mot sexuella trakasserier.

Avtal

Grönt ljus för kollektivavtal mot sexuella trakasserier

17 januari 2023

I två år har Vision i Stockholms stad kämpat för att få till ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier. De har uppvaktat politiker, grävt bland policydokument och engagerat medlemmar. Nu har de äntligen fått gehör.

Jag anmälde aldrig. Chefen tog mig inte på allvar. Det saknas handlingsplaner och rutiner.

Så svarade några Visionsmedlemmar i en enkät när Vision i Stockholms stad frågade dem om deras erfarenheter av sexuella trakasserier på jobbet.

Susanne Bodin, ledamot i Vision Stockholms stad, blev inte förvånad över resultatet. Vittnesmålen bekräftade den bild facket redan hade.

– Vi upplever att det finns en tystnadskultur där den som utsätts känner skuld och skam samtidigt som förövaren inte får rätt stöd, säger hon.

Policydokumenten var gamla

Tillsammans med fackliga kollegerna Katri Karlsson och Charles Smalldridge Virgo har Susanne Bodin i två år arbetat för att få till ett lokalt kollektivavtal mot sexuella trakasserier.

– Vi började med att undersöka vad stadens policydokument mot sexuella trakasserier innehöll. Det tog flera månader att gräva fram alla men det var ett viktigt jobb som vi gjorde, säger Susanne Bodin.

Många dokument visade sig vara väldigt gamla och flera användes aldrig.

Saknades rutiner kring förebyggande arbete

I Visions enkät, som skickades till 3 800 medlemmar och besvarades av 300, sa 40 procent att de inte visste om det fanns rutiner för förebyggande arbete mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

På frågan om man pratat om sexuella trakasserier på arbetsplatsträffar eller möten svarade en majoritet nej.

Vision i Stockholm har uppvaktat politikerna och i slutet av 2022 fick de äntligen beskedet som de väntat på. Då röstades nya majoritetens budget igenom och där finns en skrivelse om att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att teckna ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier under 2023.

Unikt kollektivavtal

  1. Vision i Göteborg är först ut i Sverige med att ta steget mot ett lokalt kollektivavtal mot sexuella trakasserier. Där pågår nu förhandlingar mellan Vision och arbetsgivaren.
  2. Vision i Stockholms stad är näst i tur. Där väntar man på att bjudas in till förhandlingsbordet.
  3. Vision centralt stöttar de initiativ som tagits lokalt.
  4. Kanada är ett land som många inspireras av. De har länge haft kollektivavtal mot sexuella trakasserier.

Källa: Vision

Katri Karlsson säger att det är nu arbetet börjar på riktigt.

– Vi förväntar oss att bli kallade till förhandlingsbordet. Målet är att ha ett kollektivavtal inom överskådlig framtid, säger hon.

Dåligt stöd för de som utsätts av tredjepart

Vision har redan ett färdigt avtalsförslag som bland annat innehåller riktlinjer om när en utredning ska börja och bli klar.

Det vill också se en tydligare ansvarsfördelning och vad man ska göra om den anställde blir utsatt av exempelvis en brukare eller kund.

– I dag finns inget lagligt stöd för den som utsätts av tredjepart. Det resulterar i utdragna processer som skapar ohälsa för den enskilde och för hela arbetsgruppen, och som inte leder någonvart. Det är viktigt att vi ändrar på det. Att bli utsatt för sexuella trakasserier på jobbet ska inte bli normaliserat eller vara något man får stå ut med i offentlig sektor, säger Katri Karlsson.

Så jobbade Vision med lokalt kollektivavtal mot sexuella trakasserier

Problemet: Vision i Stockholms stad upplevde att det fanns en tystnadskultur kring sexuella trakasserier.

Så gjorde vi: Jobbade på flera håll. Gjorde undersökningar, uppvaktade politiker och undersökte policy­dokument.

Så blev det: I nya budgeten står det att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att teckna ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier under 2023.

Läs mer: Fem år sedan #metoo - men Visions medlemmar utsätts fortfarande