• Utbildning för cheferna är superviktigt, enligt Per Djurberg. I paketet ingår också en vägledning och hjälpkort med information om var våldsutsatta kan få stöd.

Arbetsmiljö

Nu får alla frågan om våld

21 november 2022

Har någon närstående begränsat, förnedrat, trakasserat, gjort dig rädd eller på annat sätt gjort dig illa? Snart ska 56 000 medarbetare i Västra Götalandsregionen få frågan vid utvecklingssamtalet. Cheferna ropar efter utbildning.

Var fjärde kvinna och var sjätte man har någon gång utsatts för våld i en nära relation, enligt Brottsförebyggande rådet. Översatt till arbetslivet innebär det en eller ett par våldsut­satta i varje arbetsgrupp.

Läs mer: Hemma finns ingen frizon

Läs även: Ny metod hjälper den som slår

– Vi kan nog utgå från att det inte är någon skillnad mellan våra medarbetare och riket i stort, säger Per Djurberg, HR-strateg i Västra Götalandsregionen där våld i nära relationer nu blir en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Oroliga chefer

– Eftersom våld påverkar hälsan och arbetsförmågan hos den som är utsatt blir det en arbetsgivarfråga även om det inte är lagstadgat att vi ska arbeta med detta. I dag kan ämnet komma upp i samtal om sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering men vi har inte frontat det rutinmässigt som vi ska göra nu, fortsätter han.

Från och med nästa år ska frågan om våld ställas vid utvecklingssamtalen. Beskedet har väckt en hel del oro i chefsleden.
HUR ska frågan ställas? Hur ska man ta hand om svaren? Tänk om medarbetare känner sig integritetskränkta och blir arga…

– Detta är nog ett av de områden som väckt flest funderingar sedan jag började jobba här. Planen har hela tiden varit att utbilda men vi var inte beredda på hur tydligt behovet av kunskap är, säger Per Djurberg.

Kan bli en puff

Med start i januari ska cheferna, skyddsombuden och HR erbjudas utbildningen. Den har tagits fram av VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, som sedan tidigare utbildar all personal som möter patienter.

Regionens medarbetare ska få information om att den nya frågan kommer i god tid före utvecklingssamtalet så att de inte blir överrumplade. Att alla vet att alla får frågan bidrar också till att ingen behöver känna sig utpekad.

– En del kan säkert bli irriterade men vi tycker att det är bättre att fråga en gång för mycket än en för lite. Att bli sedd väcker något hos den som är drabbad och även om man svarar nej just då kan det bli en puff som bidrar till att man söker hjälp längre fram, säger Per Djurberg.

Har redan stor arbetsbörda

Jonas Ericsson, Visionordförande i Västragötalandsregionen, tycker att frågan är tveeggad även om tanken är god.

– Min stora oro, som kvarstår efter MBL-dialogen, gäller arbetsmiljön för cheferna, framför allt för våra 2 000 chefer i första linjen som redan tar ett stort ansvar och har en stor arbetsbörda. Det är jätteviktigt att arbetsgivaren underbygger detta med en fantastiskt bra stödstruktur som tar över när medarbetare svarar ja på frågan om våld, säger han.

Vad är våld i en nära relation?

  • Psykiskt. Verbala kränkningar, hot, kontrollerande beteende. Vanligast.
  • Fysiskt. Knuffar, slag, fasthållande.
  • Sexuellt. Våldtäkt, ovälkomna närmanden, tvinga någon att se på porr.
  • Materiellt. Att skada eller förstöra den utsattas ägodelar
  • Ekonomiskt. Kontroll av den utsattas ekonomi, att tvinga hen att ta lån i sitt eget namn eller förfalska hens namnteckning.
  • Försummelse. Att lämna den som behöver utan omsorg, hjälp eller tillsyn.

Källa: Västra Götalandsregionens vägledning till chefer