Arbetsmiljö

Orättvisst med olika regler för hemarbete?

21 oktober 2022

"Vi ska återgå till kontoret och jag har märkt att vår arbetsgivare hanterar det här olika. På min avdelning kan vi arbeta hemifrån men trots det ska vi tvingas tillbaka. Argumentet är att det är orättvist för de som inte kan det. Vad gäller?" undrar en läsare.

Vision Direkt svarar:

En chef behöver kunna bemöta dessa motargument. Annars kan ju vem som helst, när som helst, dra rättvisekortet mot vad som helst och det är inte hållbart. Chefer kan vara rädda för att den upplevda orättvisan ska få negativa konsekvenser. Att de kanske ska behöva ta obekväma samtal med de som upplever orättvisa.

En klok och ansvarstagande chef vill så klart att så många som möjligt ska ges möjlighet att jobba hemifrån. En sådan chef fångar upp de kolleger som inte har samma möjlighet för en avstämning för att höra hur de känner och skapa förståelse för de olika förutsättningar som finns på en arbetsplats.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv här!