Arbetsmiljö

Måste vi berätta för chefen att vi är ett par?

21 oktober 2022

"Jag och min sambo träffades på jobbet. Vi har inte berättat något än, varken för våra chefer eller för våra kolleger. Vi vill göra det inom kort, men är rädda för repressalier, exempelvis för att bli omplacerade. Vad har vi för rättigheter?" undrar en läsare.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

– Relationer på jobbet är ganska vanligt. Man tillbringar mycket tid på arbetet, kolleger jobbar nära varandra och delar ofta värderingar och intressen. Hos en stor arbetsgivare som kommun eller region är sannolikheten att man träffar någon på jobbet ännu större. Så det är inget konstigt att olika vänskaps- eller kärleksrelationer uppstår på jobbet.

Kan chefen ha synpunkter på relationen?

– I de flesta fall är det en icke-fråga och det är något som bör avdramatiseras.

– Det kan dock handla om situationer där det påverkar verksamheten negativt. Men det beror på vad man jobbar med, hur nära man jobbar med mera. Samt om det finns risk för jäv, dubbla agendor eller spridning av känslig information. En annan situation som är problematisk är när den ena är chef och den andra chefens medarbetare. Då finns det risk för favorisering, exempelvis vid lönesättning, och olika former av maktmissbruk.

Och om kollegerna har synpunkter?

– Då ska det hanteras som alla andra arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren ska titta närmare på vad det beror på och jobba med att förbättra arbetsmiljön och förtroendet mellan kollegerna. Arbetsgivaren bör också arbeta med arbetskulturen och uppmuntra öppenhet, det är mest dolda relationer som kan orsaka misstankar och spänningar i gruppen.

Kan någon av oss sägas upp eller omplaceras?

– Att man är ihop med en kollega är ingen saklig grund för uppsägning. I vissa fall kan det dock vara aktuellt med omplacering om det finns risker med att paret jobbar nära varandra. Då ska Vision involveras och omplaceringen förhandlas.

När ska vi berätta att vi är ihop?

– Det här är väldigt individuellt. Det är upp till er och ni ska känna er bekväma med att göra det.

Vad ska vi tänka på?

– Att förbli professionella och undvika att vara partiska. Även ni har en rad rättigheter utifrån arbetsmiljöperspektivet och har rätt till en god arbetsmiljö. Ni ska behandlas på samma sätt som andra kolleger.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv här!