Pensioner

Nu höjs tjänstepensionen

17 januari 2022

Kommuner och regioner ger 33 procent mer i premie till vanliga anställda. "Det är superbra för medlemmarna och en jättestor seger för oss", säger Sari Wonsell, pensionsexpert på Vision.

Tjänstepensionen förstärks för Visions medlemmar som jobbar i kommuner, regioner och kommunala bolag, efter drygt två års förhandlingar mellan facken och Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona.

Det nya avtalet innebär att arbetsgivarna från och med nästa årsskifte ska göra pensionsavsättningar på 6 procent upp till brytpunkten (i år en månadslön på 44 375 kronor kronor) och 31,5 procent på lönedelar däröver. Det är en ökning från dagens 4,5 respektive 30 procent.

– Det innebär att tjänstepensionspremien inom den offentliga sektorn ökar med en tredjedel upp till taket. Det är superbra för medlemmarna och en jättestor seger för oss, säger Sari Wonsell, pensionsexpert på Vision.

Tidigast uttag höjs

Tidigaste uttagsålder höjs samtidigt från 55 till 60 år (och från 2026 till 62 år). Uttaget blir livsvarigt men det ska vara också gå att ta ut tjänstepensionen under en tidsbegränsad period på tio år eller mer.

Facken har fått vara med och betala de ökade pensionsavsättningarna, bland annat genom en snabbare sänkning av lönen för den som byter till ett jobb med lägre löneläge hos samma arbetsgivare. I dag ligger lönen kvar i tolv månader för att sedan trappas av under ett år. Nya regeln är behållen lön i sex månader utan avtrappning.

Fler nyheter i reformpaketet

Tjänstepensionen ingår i ett reformpaket som även innefattar ett nytt avtal för omställning och kompetensutveckling. Detta avtal börjar gälla den 1 oktober i år och är en följd av förändringarna i lagen om anställningsskydd, las.

Läs mer: Så ser nya las-paketet ut

Det står nu också klart att anställda i hela kommun- och regionsektorn, förutom de som har Sobonas branschavtal, slipper den nya las-regeln som låter arbetsgivare undanta tre medarbetare från turordningsreglerna vid arbetsbrist.

– Vi behåller nuvarande turordning vilket är en stor vinst, säger Eva-Lotta Nilsson, Visions förhandlingschef.

Fakta

  • Pensionsavtalet heter AKAP-KR och ersätter de nuvarande AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS.
  • Omfattar i princip samtliga 1,2 miljoner anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag.
  • Börjar gälla den 1 januari 2023.
  • Innebär en övergång från ett delvis förmånsbestämt till ett helt premiebaserat system där den anställda själv väljer hur pengarna ska placeras.