• Kommissionens förslag kommer inte räcka till för att ge jämställda inkomster, tror Visions biträdande förhandlingschef Oskar Pettersson.

Jämställdhet

Långt till jämställd inkomst

8 april 2022

Bättre inhämtning av statistik ska lösa problemet med kvinnors låga livsinkomster och pension, enligt ett nytt förslag. Men Vision tror inte att det är lösningen.

Först om hundra år kommer kvinnor och män att ha en jämställd ekonomi. I alla fall om den utvecklingstakt som vi haft sedan 2000-talets början fortsätter. Det slår Kommissionen för jämställda livsinkomster fast.

Vill hämta in mer statistik

För att komma till rätta med problemet att kvinnor i genomsnitt har lägre löner (trots en generellt sett högre utbildningsnivå), jobbar färre timmar och i förlängningen får lägre pensioner föreslår kommissionen en rad åtgärder. Bland annat handlar det om att strama upp och utöka flera olika myndigheters inhämtande av statistik. Jämställdhetsmyndigheten föreslås exempelvis var fjärde år göra en jämställdhetsanalys av löneinkomster där man även tar hänsyn till bland annat anställningsform och arbetad tid.

Kommissionen vill också att myndigheterna ska få i uppdrag att tydligare redovisa hur deras resurser används för att främja jämställdhet och att de ska bli bättre på att följa den arbetsrelaterade ohälsan kopplat till kön. Men Visions biträdande förhandlings­ chef Oskar Pettersson ger inte mycket för förslagen.

– Det stora problemet är de strukturella löneskillnaderna. Något man helt missar.

"Löser inte problemet"

Oskar Pettersson menar att vi i dag har ett system för lönesättning som tjänat oss väl och gett reallöneökningar, men dessvärre inte löser problemet med strukturella löneskillnader. Det vill säga att lönerna i kvinnodominerade sektorer, som kommuner och regioner, är lägre jämfört med lönerna i mansdominerade, som industrin. För att lönerna ska bli mer jämställda krävs att arbetsmarknadens parter kommer överens om att kvinnodominerade sektorer ska ha högre löneökningar för att komma i fatt.

– Det är en pedagogisk uppgift och handlar om att skapa en allmän acceptans för vårt synsätt.

Läs mer: Lönelista: Så skiljer sig lönerna mellan kvinnor och män i ditt yrke