• Hatten av för hövlighet på jobbet.

Arbetsmiljö

Därför ska du vara hövlig på jobbet

8 april 2022

Allt fler pratar om hövlighet på jobbet. Forskning visar att man mår bättre av att bete sig schysst mot varandra. Medan ohövligt beteende kan ha negativa konsekvenser för den som utsätts eller bevittnar det.

En onödigt hård ton, skvaller, otrevliga kommentarer och råa skämt. Ohövlighet på jobbet kommer i många olika former, även om beteendet kan vara oavsiktligt.

Flera studier visar att ohövlighet blivit allt vanligare de senaste decennierna, berättar stressforskaren Dan Hasson.

– Ohövlighet kan medföra negativa konsekvenser som utbrändhet, nedsatt produktivitet, minskat engagemang och att anställda säger upp sig, säger han.

Ökad narcisissm påverkar

Amerikansk forskning tyder på att empatin minskat och att narcissism samtidigt ökat. Det kan vara en delförklaring till att ohövlighet blivit vanligare, menar Dan Hasson.

– Narcissism, som ju alla kan uppvisa drag av ibland, innebär stort självfokus och att man på olika sätt rättfärdigar respektlösa beteenden. Man tänker på sitt eget bästa och det kan vara på bekostnad av andra.

Minskad sjukfrånvaro med shysst beteende

Men det finns ljus i tunneln. Att aktivt arbeta med hövlighet på jobbet ger stora vinster. I en kanadensisk studie testade man just detta bland anställda på ett sjukhus. Det gjorde att relationer förbättrades, stressrelaterade symtom som utmattning minskade samtidigt som arbetsglädjen och engagemanget ökade. Totalt sett sjönk sjukfrånvaron med 38 procent.

Läs mer: Gnällspik på jobbet? Så blir du en hejare på konstruktiv kritik

Man blir som man umgås

Kristoffer Holm, doktor i psykologi vid Malmö universitet, planerar att göra en liknande studie i Sverige, för att se om man får samma effekt här. I hans tidigare forskning har han undersökt vad som händer om man bara bevittnar ohövligt beteende på jobbet.

Cirka 2 000 anställda – varav knappt hälften var medlemmar i Vision – ­svarade på enkäter och resultatet visar att ungefär tre av fyra varit med om att en kollega blivit ohövligt bemött av ­någon annan. Beteendet riskerar också att smitta av sig, de som bevittnat ohövlighet uppgav även att de i högre grad var ohövliga mot andra.

– På sikt kan beteendet bita sig fast på arbetsplatsen och bli svårt att få bukt med, säger Kristoffer Holm.

Okej att vara människa

Det är lätt att hövlighet blir en floskel som ingen riktigt vet vad det betyder. Därför bör man tillsammans i sin arbetsgrupp komma överens om hur man ska bete sig (läs mer i faktarutan). Sedan är vi såklart människor som ibland har dåliga dagar, och det är okej så länge du inte beter dig illa, påpekar Dan Hasson.

– Vi vill ju inte ha sekteristiska arbetsplatser där alla går runt med ett påklistrat leende. Men har du en dålig dag kan man berätta det för sina kolleger så att de förstår dig bättre och kanske har lite mer överseende än vanligt om det blir fel.

Så motverkar du ­ohövligt beteende på jobbet

  • DIALOG. Arbetsgivaren tar initiativ till att prata med medarbetarna om bemötande på jobbet. Hur vill vi vara mot varandra? Vad kan landa fel? Hur gör vi om någon är ohövlig?
  • BIDRA. Bete dig hövligt mot andra så gott det går. Ibland har man själv dåliga dagar och kan vara kort i tonen, det är okej, men förklara det för personer du träffar och be om ursäkt om det behövs.
  • FRÅGA. Om en kollega är ohövlig, ge hen en chans att förklara sig och utgå från att beteendet inte var avsiktligt. Fråga vad beteendet berodde på och beskriv hur det påverkade dig.

Källa: Dan Hasson och Kristoffer Holm