Arbetsmiljö

Gnäll på rätt sätt på jobbet

14 april 2020

Tycker du att folk gnäller på jobbet i tid och otid? Eller är du, handen på hjärtat, själv en gnällspik? Psykologen Liria Ortiz hjälper oss att omvandla gnäll till konstruktiv kritik.

Du slår dig ned i fikarummet och din kollega börjar som vanligt gnälla om hur stressigt allting är och hur besvärliga vårdtagarna, kunderna eller övriga kolleger är. Innan du hunnit svara fortsätter svadan om chefen som inte gör något och ledningen som inte lyssnar. Hur hanterar du situationen? Instämmer du i klagosången eller känner dig ledsen och irriterad?

Liria Ortiz är psykolog och har stor erfarenhet av att jobba med motivation och kommunikation på arbetsplatser. Hon definierar gnäll som ett upprepat klagomål där målet inte är att hitta en lösning utan att må bättre i stunden. För även om gnäll ofta är destruktivt fyller det en funktion.

– Vi mår bra av att gnälla till en viss gräns. Alla har ett behov av att dela sina tankar och att bli lyssnade på. Även belöningssystemet i hjärnan reagerar och halterna av serotonin och dopamin ökar, säger Liria Ortiz.
Problemen börjar när vi ältar, när samma kollega eller vän upprepar samma saker som inte leder vidare till något. Det sprider en stämning av hopplöshet, tristess och vanmakt. Främst hos dem som lyssnar, men också hos den som själv gnäller. Omgivningen slutar lyssna och de positiva effekterna i kroppen försvinner.

– På jobbet är gnäll ett arbetsmiljöproblem. Det kan medföra att personer börjar undvika eller stöta bort den som gnäller och det finns risk att det slutar med mobbning och utfrysning. Det kan också förstärka rädsla och oro i en arbetsgrupp, förklarar Liria Ortiz.

Hitta kanaler för gnäll

Därför är det viktigt att hitta bättre kanaler för sitt gnäll. För på rätt sätt och i rätt forum kan gnäll leda till något gott. Speciellt i början är det ofta ett uttryck för missnöje eller missförhållanden som behöver ventileras i gruppen eller bollas vidare. För fackliga representanter är det en del av uppdraget att lyfta just sådana frågor till ledningen. Men hur gör man för att inte själv uppfattas som gnällig?

– Nyckelordet är att förbereda sig, säger Liria Ortiz. Försök att beskriva problemet i så konkreta termer som möjligt. Vad är det som händer? När och hur påverkar det arbetsgruppen negativt? Använd fakta och dokumentationer. Presentera sedan vad du vill ska hända i stället.
– Men man måste inte alltid ha en lösning för att lyfta ett problem, fortsätter Liria Ortiz. Det kan också vara konstruktivt att säga ”Jag har upplevt det här men vet faktiskt inte vad vi ska göra. Kan vi hitta en lösning tillsammans? ”

Men gnäll är jobbigt även privat. Upplever du att en vän har fastnat i samma klagosång är Liria Ortiz råd att lyssna utan att förstärka eller instämma.

– Ge den som gnäller fem minuters vänlighet genom att inte fastna i lusten att tillrättavisa personen. Efter dessa fem minuter, försök avleda uppmärksamheten och ställ frågor om något annat. Markera till sist att du inte tycker att det är så kul att lyssna.

15 minuter gnäll

Ett annat tips är att tillsammans bestämma sig för att ägna 15 minuter av varje samtal åt att gnälla för att sedan prata om något annat. En fråga Liria Ortiz ofta får när hon är ute och föreläser är: ”Ska man inte få säga vad man tycker då?”

–Svaret är att jo, det får du. Men tänk på hur du gör det!

bli bättre på att ge ­konstruktiv kritik

 • Förbered dig noga!
 • Börja ditt möte med ett positivt uttalande så undviker du att omgivningen direkt går i försvarsposition.
 • Var så konkret och tydlig som möjligt: Förbered dig genom att ta råd av andra. Hur ska jag presentera det här? Kanske kan du ta hjälp av facket, kolleger eller en bok.
 • Håll dig till fakta: Var saklig och håll tillbaka dina egna känslor.
 • Titta på ditt eget beteende: Hur är din röst? Ditt kroppsspråk? Ditt språk?
 • Fokusera på det du vill ska hända. (Undvik att säga vad som inte får hända)
 • Var empatisk: Säg något i stil med ”Jag är ledsen om jag framstår som besvärlig men det här handlar inte om dig utan om det som har hänt”
  Avsluta med något positivt: Säg till exempel: Jag skulle verkligen uppskatta din hjälp.
 • Och om det inte går som du önskar: Släpp taget! Fastna inte i fortsatt ältande. Även om du inte uppnått det du vill har du gjort allt i din makt.

Så bemöter du gnäll som chef

 • Undvik att gå i försvar: Titta i stället på ditt eget beteende eller på det som hänt:
 • Stämmer det?
 • Ta emot kritiken som om det kom från en kund (och inte en medarbetare)
 • Lyssna noga!
 • Åtgärda om möjligt.
 • Om du inte kan det: Var ärlig. Att våga tappa kontrollen som chef leder ofta till att medarbetarna reagerar med att känna trygghet.