• För att fackförbunden ska fortsätta vara en viktig aktör på arbetsmarknaden måste de ta sig an klimatfrågan, menar Hedvig Schylander.

Fackligt

Större fokus på hållbarhet i facket

4 februari 2022

Svenska fackförbund tappar legitimitet på arbetsmarknaden om de inte jobbar med klimatfrågor. Det menar Hedvig Schylander, som har skrivit en masteruppsats vid Göteborgs universitet, där hon undersöker hur ett tiotal svenska fackförbund och fackliga ­centralorganisationer arbetar med klimatfrågor.

– Det handlar om att införliva ett synsätt på hållbarhet där man ser att vi bara har en planet och att det inte finns några jobb på en död planet. För att fackförbunden ska fortsätta vara en viktig aktör på arbetsmarknaden måste de ta sig an klimatfrågan. Är man passiv tappar man legi­timitet. Samtidigt kan och bör den fackliga rörelsen arbeta för att klimatomställningen blir socialt och ekonomiskt rättvis.

Hållbarhet engagerar

I hennes studie ingår bland andra TCO, LO, Vision, Vårdförbundet och IF Metall. I intervjuer kunde hon se hur medlemmars inställning var avgörande för förbundens klimatarbete.

– Flera uppgav att medlemmar på olika sätt efterfrågat ett engagemang och att det var därför organisationen drev frågan. Samtidigt ville många gå längre, men upplevde inte alltid att man hade medlemmarna med sig.

"Vision har tagit kliv framåt"

Utan att rangordna hur väl förbunden tagit sig an klimatfrågan vill hon ändå lyfta fram Vision.

– I och med att Vision infört klimat­ombud och arbetar för gröna kollektivavtal tycker jag att man har tagit ett kliv framåt för att hitta sätt för facken att ta sig an klimatfrågan.

Läs mer: Vision inför fackligt klimatombud