Arbetsmiljö

Nu vågar fler anmäla tillbud

8 februari 2022

Krångliga formulär, okunskap och rädsla gjorde att arbetsskador inte rapporterades i Göteborgs stad. Visions avdelning lade ­problemen på bordet för att få en bättre arbetsmiljö.

Utsikten från matsalen högst upp hos Demokrati och medborgarservice i Göteborgs stad är hänförande. Här ser man stora delar av staden som servicehandläggare Susanne Aspbäck arbetar för. I sitt jobb slussar hon dem som kontaktar staden vidare till rätt instans. Tyvärr är alla inte alltid nöjda.

– Jag har tagit emot samtal från dem som sagt att de ska skjuta mig och begrava mig, säger hon.

Fler ska våga anmäla

Ett exempel på ett tillbud som rör den psyko­sociala arbetsmiljön och som sker på många ställen runtom i kommunen. Susanne Aspbäck som är skyddsombud tvekar inte att göra en arbetsskadeanmälan, men eftersom det tyvärr inte är lika självklart för alla har hon tillsammans med Viktoriya Levin och Tobias Rydén på

Visions Göteborgsavdelning startat flera kampanjer för att fler ska våga och vilja anmäla.

– Vi som fackliga märkte att antalet arbetsskador i sammanställningarna som förvaltningarna gjorde varje år var för få jämfört med de problem som vi kunde se, säger Viktoriya Levin.

Krångliga formulär och okunskap var några av orsakerna. Rädsla och uppgivenhet en annan.

– Anmälan görs till närmaste chef som oftast vill väl, men tyvärr är det otydligt hur informationen ska tas vidare. Det finns också en oro hos både medarbetare och chefer att bli missgynnade om de lyfter upp problem, säger Tobias Rydén.

– Många förminskade sina incidenter och skador och tänkte ”Det var inte så farligt”, förtydligar Susanne Aspbäck.

Läs mer: Ska arbetsskada alltid anmälas?  

Inte bara frid och fröjd

Kontentan blev att statistik och verklighet inte överensstämde och risken fanns att förvaltningarna inom Göteborg stad inte bara kunde luta sig tillbaka utan också skära ned på resurser eftersom allt på ytan fungerade bra. Det ledde till avdelningens första kampanj ”Ta det med Lisa” som döptes efter personalsystemet och innebar information och utbildning både uppåt och nedåt i organisationen.

Så fick de fler att våga anmäla

Problemet

För få medarbetare anmälde tillbud och arbetsskador. Framför allt psykosociala faror och ohälsa.

Så gjorde vi

Genomförde kampanjerna ”Ta det med Lisa” och ”Grus i maskineriet” för att informera om hur viktigt det är att anmäla och att anmälningarna leder till förbättringar.

Så blev det

Anmälningarna har ökat och både chefer och medarbetare har fått större kunskap om arbetsskador, tillbud och arbetsmiljö.

– Vi ville visa att allt inte var frid och fröjd och få alla medarbetare att förstå hur viktigt det är att anmäla. Inte bara om de snubblar över en sladd utan också vid psykosociala faror som hot eller kränkningar. Varje lunch som hoppats över på grund av stress är ett tillbud som bör anmälas, säger Viktoriya Levin.

Deras målmedvetna arbete har lett till att anmälningarna har ökat på flera förvaltningar, men för att ta arbetet ytterligare ett steg startade de vid årsskiftet även kampanjen Grus i maskineriet.

– Den innebär ännu mer tyngd på att anmälningarna inte ska bli liggande utan användas för att förebygga skador och förbättring, säger Tobias Rydén.

så kan du lyfta arbetsmiljön

Tänk på att alla tillbud innebär en möjlighet till förbättringar och att förebygga en skada.
Ta upp frågan på APT, lyft potentiella faror med din chef, diskutera med arbetskamrater och kontakta skyddsombudet.
Anmäl både tillbud och händelser. Förminska inte din reaktion.
Ta hjälp av Vision centralt eller av ditt lokala skyddsombud. Det kan kännas bra att få stöd, i synnerhet om det gäller den psykosociala arbetsmiljön.
Tänk på att allt från datorstrul och lösa sladdar till sexistiska skämt, mobbning eller hot ska anmälas.