• Arbetsskador ska alltid anmälas, oavsett hur allvarliga de är.

Facket svarar

Ska arbetsskador alltid anmälas?

19 augusti 2019

Jag har skadat mig lindrigt på jobbet och tänkte anmäla det som en arbetsskada. Chefen tycker inte att vi behöver anmäla, eftersom jag mår bra. Vad tycker Vision om det?

Arbetsskador ska alltid anmälas. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada. Oavsett hur allvarligt det är kan man inte veta om det blir något som visar sig i framtiden och då kan dokumentationen av tillfället det hände vara avgörande.

Vid en arbetsskada ska du gå till en läkare, även om du inte har akuta besvär. Att anmäla handlar också om att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas.

Utifrån Arbetsmiljölagen har chefen det yttersta ansvaret för att åtgärda aktuella arbetsmiljörisker som redan finns samt förebygga nya risker. För att ha rätt till eventuell ersättning krävs också att du har anmält en arbetsskada. Finns skyddsombud kan du kontakta denne för att få hjälp.

Arbetsskador kan anmälas direkt via Arbetsmiljöverkets länk www.anmalarbetsskada.se och då går en anmälan automatiskt även till Försäkringskassan. Förutom Försäkringskassan kan det även vara aktuellt att anmäla det till försäkringsbolaget som sköter Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.