• Agnes Rolka.

Hälsa

Hur funkar rehabilitering efter sjukskrivning?

10 november 2021

"Jag har varit sjukskriven en längre period. Det är snart dags för mitt första rehabiliteringssamtal. Vad innebär egentligen en rehabiliteringsprocess och hur kommer den att se ut?", skriver vår läsare.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

Att svara på hur just din rehabiliteringsprocess kommer att se ut är svårt. Det är nämligen individuellt och beror på vad du och din arbetsgivare kommer överens om i rehabiliteringsplanen. Din rehabilitering kan till exempel innebära olika åtgärder eller ändringar i dina arbetsuppgifter och din arbetssituation.

Hur ska en rehabiliteringsplan se ut?

– Rehabiliteringsplanen ska vara individuellt utformad utifrån dina förutsättningar och behov. Den ska generellt svara på frågeställningar som: orsak till din nedsatta arbetsförmåga, hur prognosen för din återgång till jobbet ser ut, vad arbetsgivaren har gjort hittills, om det finns behov och möjlighet till deltidsarbete eller andra anpassningsåtgärder.

Vilket ansvar har min chef?

– Din arbetsgivare ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Att utreda dina behov, anpassa din arbetssituation samt se till att rehabiliteringen kommer igång. Arbetsgivaren ansvarar också för din arbetsmiljö, både under och efter rehabiliteringen. Så att du kan komma tillbaka till din tjänst utan att riskera bli sjuk igen.

Vilken är min roll i processen?

– Du har en viktig roll och har ett eget ansvar. Du ska bland annat delta i utredningen och planeringen av rehabiliteringsåtgärder, aktivt delta i rehabiliteringen samt anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för planeringen av din rehabilitering.

Jag känner mig inte bekväm med att ­prata om min sjukdom och undrar hur pass mycket jag behöver berätta?

– Du är skyldig att bidra med de ­upp­gifter som har betydelse för din rehabilitering. En tips kan därför vara att fokusera på de symtom som påverkar din arbetsförmåga samt förklara hur de påverkar.

Har jag rätt att ha någon med mig på rehabiliteringsmötet?

– Ja, det har du. Be ditt lokala ombud att vara med på mötet samt stötta dig under hela rehabiliteringsprocessen. Om det inte finns några lokala ombud kan du ta med dig en anhörig eller en kollega som du har förtroende för.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.