• Sex av tio har inte tillräcklig kunskap om rätten att lämna ut uppgifter om missförhållanden på jobbet till media.

Arbetsrätt

Få vet att de får larma om missförhållanden

24 september 2021

Kunskapen om meddelarfriheten har minskat på arbetsplatserna sedan 2014, visar Tidningen Visions granskning.

21 procent av Visions medlemmar vågar för det mesta offentligt kritisera verksamheten där de jobbar, 25 procent vågar göra det ibland. Resten svarar sällan, aldrig eller att de inte vet.

Det visar Tidningen Visions granskning av hur medlemmarna upplever öppenheten på jobbet, som presenterades i förra numret.

Läs mer om meddelarfriheten - det här gäller

Att så få vågar framföra kritik utåt, trots att de har rätt att göra det, beror på okunskap, ovana och rädsla för att det ska straffa sig lönemässigt, tror Staffan Olsson, fristående expert på offentlighet och sekretess.

Sex av tio vet för lite

Och okunskapen verkar ha ökat. När Tidningen Vision frågade medlemmarna förra gången, 2014, svarade fyra av tio nej på frågan om de hade tillräcklig kunskap om meddelarfrihet. Nu är den andelen sex av tio.

– Det är oroväckande siffror som förmodligen är kopplade till osäkra och okunniga chefer och politiker, som inte förmår stå upp för yttrandefriheten och inte uppmuntrar anställda att påtala brister, säger Staffan Olsson.

Färre än tidigare får lära sig om meddelarfrihet av sin arbetsgivare. 2014 var det sju av tio Visionsmedlemmar som inte fått någon utbildning på jobbet, i år åtta av tio.

– Det är huvudmannens ansvar att se till att de anställda får utbildning om sina rättigheter. Och utbildningarna måste rulla eftersom ny personal börjar hela tiden.