• Agnes Rolka.

Arbetsmiljö

Hur löser jag konflikten med kollegan?

27 augusti 2021

"Under våren hamnade jag i en konflikt med en av mina närmsta kolleger. I början var det inget allvarligt och jag hoppades på att det skulle lösa sig. Det har tyvärr inte blivit så och konflikten har bara blivit större. Jag mår dåligt över situationen och undrar om ni har några tips på hur jag ska tänka och vad jag ska göra?", skriver en läsare.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

Konflikter i arbetslivet är inte ovanliga, vilket inte är så konstigt med tanke på att man möter och samarbetar med så många olika människor.

De flesta brukar lösa sig och kan leda till en positiv utveckling. Men en del konflikter kan vara långa och besvärliga. Även om det oftast beror på professionella orsaker, handlar det om ens individuella upplevelser och väcker en del känslor, samt påverkar ens arbetsmiljö och trivsel på jobbet negativt.

Konflikter ska ses och hanteras som arbetsmiljöproblem. De flesta konflikter är inte personliga och handlar inte om kollegor som exempelvis ogillar varandra. Utan oftast ligger det ett annat organisatoriskt problem bakom. Det kan exempelvis handla om bristande arbetsmiljö, stress, överbelastning eller otydliga rutiner som ger utrymme för olika individuella tolkningar, vilka i sin tur utlöser konflikter.

Mina tips till dig är:

  • Be om hjälp. Olösta konflikter försvinner inte av sig själva, de kan eskalera och leda till skvaller, utfrysning, mobbning med mera.
  • Ställ krav på chefen. Chefen kan vidta en rad olika åtgärder, såsom koppla in företagshälsovården eller en annan extern specialist.
  • Ta eget ansvar. Chefen ska så klart agera, men även du och kollegan ansvarar för att samarbeta med varandra och bidra till en lösning.
  • Fokusera inte på personen. Fokusera på det som har utlöst konflikten, exempelvis överbelastning och ta tag i det.
  • Ge förslag på lösningar som är bra för er båda och för verksamheten. Tänk på att det inte är någon tävling, så ha inte som mål att ”vinna” konflikten eller få rätt.
  • Bli överens om lösningen och gör en handlingsplan där ni alla; chefen, du och kollegan kommer överens om vad ni ska göra.
  • Involvera skyddsombudet, så att du kan få stöttning. Skyddsombudet ska också ta tag i konflikten utifrån gruppens perspektiv, då konflikter inte sällan påverkar andra kolleger och deras arbetsmiljö.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.