• Agnes Rolka.

Karriär

Vad innehåller en bra digital introduktion?

31 maj 2021

"Jag ska börja nytt jobb och min introduktion är digital. Jag känner oro inför den. Hur gör jag för att få bra grepp om min nya tjänst och för att lära känna mina nya kolleger? Vad är mitt ansvar och vad ska jag tänka på?", skriver en läsare. Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt guidar.

Svar från Agens Rolka, Vision Direkt:

En bra introduktion är avgörande för hur snabbt du kan komma i gång. Under corona är det ännu viktigare att introduktionen är väl planerad, med tanke på att man missar en del genom att inte kunna vara på plats och att all kommunikation sker digitalt. Allt lära känna nya kollegor och nätverka är exempel på några utmaningar.

En god digital introduktion bör därför innehålla olika delar, allt från genomgång av de egna arbetsuppgifterna till IT-system. Samt alla dessa delar som annars per automatik faller på plats när man är på kontoret, så som det sociala med kollegorna och arbetskulturen.

Det är din chef som har det yttersta ansvaret för att slussa in dig och se till att du får en bra och trygg start så att du kan orientera dig i organisationen. Och för att ge dig rätta förutsättningar och verktyg som du behöver, så att du snarast kan jobba självständigt och effektivt.

Du kan hjälpa till genom att vara tydlig med vad du behöver.

Här kommer några tips:

  • Fråga vilka digitala verktyg din nya arbetsgivare använder och försök lära sig dem innan du börjar.
  • Försök att få ett bra grepp på din tjänst och allt som kommer att förväntas av dig. Ta också reda på vem du kan vända dig till för att få stöd, exempelvis IT.
  • Fråga om alla rutiner, så som sjukfrånvarorutiner, tidsrapportering med mera. Glöm inte oskrivna regler, exempelvis när och hur länge man fikar.
  • Kolla om det är tänkt att ni ska ha digital fika med hela gruppen. Om inte, föreslå detta! Ta också själv initiativ till enskilda möten med dina kolleger.
  • Be om en mentor eller handledare som kan stötta dig extra mycket och berätta hur saker fungerar, till exempel arbetskulturen.
  • Ta gärna kontakt med skyddsombudet för ytterligare stöttning.
  • Våga ställa krav på din chef och tala om vad du behöver för att komma igång med arbetsuppgifterna.

Läs mer: Tips för dig som är ny på jobbet mitt i pandemin