• Chefer bör införa digital fika varje dag när någon i teamet är nyanställd, anser organisationsutvecklaren Christina Stielli.

Coronaviruset

Så fixar du att vara ny på jobbet under corona

4 september 2020

Det är tufft att vara ny på jobbet under corona. Hur får man en smidig start och blir en i gänget när alla arbetar på distans? Experten Christina Stielli ger sina bästa tips.

Du känner ingen, förstår inte de sociala koderna, kan inte IT-systemen och är allmänt förvirrad. Så brukar det vara för den som är nyanställd. Under pandemin har ytterligare en utmaning lagts till: Du träffar inte dina nya kolleger lajv.

– Nyanställda känner ofta ett starkt behov av att höra till, att hitta en plats i flocken där det känns tryggt. Man försöker lära sig de oskrivna reglerna. Det blir en ännu större utmaning när det inte går att träffa sina nya arbetskamrater irl. Man är sällan bekväm förrän efter sex månader och nu kan det gå ännu långsammare, säger Christina Stielli, som är organisationsutvecklare och författare.

Det ligger ett extra tungt ansvar på cheferna nu under corona att slussa in nya medarbetare på jobbet. Christina Stielli säger att alla nya behöver få en ordentlig introduktionsplan.

Chefen bör också ha förberett arbetsgruppen på vem deras nya kollega är och ska se till att sammanföra den nyanställda med nyckelpersoner.

– Den nya ska inte själv behöva fiska efter vem man bör träffa. Jag tycker dessutom att chefen ska införa digital fika varje dag då någon i teamet är ny, säger hon.

5 tips för dig som är ny på jobbet

Här är Christina Stiellis tips för att du som ny snabbare ska bli varm i kläderna:

  1. Se arbetsplatsen. ”Det är viktigt att se hur arbetsplatsen ser ut, du behöver få en ankarpunkt. Då får man en känsla av att ”här ska jag vara och det här har alla kolleger i tankarna när de tänker på jobbet”. Då kan hänga med i diskussioner om placering av nya kaffemaskinen och så vidare.
  2. Lär dig digitala verktygen. "Smygträna så att du snabbt lär dig de digitala verktygen som arbetsgivaren använder. Be familj eller vänner att vara försökskaniner, så att du känner dig hemma med hur de digitala mötesverktygen fungerar.”
  3. Be om dejter. ”Be om one-to-one-möten med dina närmaste kolleger. Försök att få till dessa träffar live, kanske ute med två meters avstånd.”
  4. Tala om för folk att du är ny. Räck upp handen och säg att du är ny på det digitala mötet. Kanske är det 25 personer på ett schackbräde. Då är det extra viktigt att man presenterar sig.
  5. Hitta din trygga punkt. ”Försök hitta en person du klickar extra bra med. Be din chef om en ”guide”, en slags handledare eller kompis. Någon som tar dig under sina vingars beskydd och som kan berätta hur saker fungerar, till exempel om kulturen på arbetsplatsen."