Facket svarar

När måste jag berätta?

19 april 2021

Jag är anställd i en kommun och är gravid men känner mig inte bekväm med att berätta om det än, bland annat för att jag är med i en rekryteringsprocess till en annan tjänst i kommunen. När måste jag berätta och måste jag ta upp det på intervjun?

– Grattis! Det finns ingen regel som säger när du måste berätta om graviditeten. Det är väldigt individuellt, det kan exempelvis handla om att man vill avvakta tills man vet att graviditeten är säker eller tills man hittar ett rätt tillfälle att berätta. Du bestämmer alltså själv när du vill göra det, det ska kännas rätt och bekvämt att berätta.

– Men även om det inte finns någon bestämmelse om när du senast måste berätta så finns det ändå en tidsram att förhålla sig till. Det är att du, enligt ditt kollektivavtal, behöver ansöka om föräldraledighet senast tre månader före ledighetens början. Därför kan man säga att du behöver berätta om graviditeten senast tre månader innan du ska på föräldraledighet.

Finns det några fördelar alternativt risker med att berätta tidigt?

–  En fördel med att inte vänta för länge är att chefen får bättre förståelse för din situation och att du kan få stöd och hjälp med din arbetsmiljö. Det kan också bli lättare för dig och chefen att planera för din ledighet, till exempel hur dina arbetsuppgifter ska lösas under tiden du är borta.

– En möjlig risk med att berätta tidigt kan vara att du inte får de utvecklingsmöjligheter du har rätt till med hänvisning till att du ändå ska vara ledig snart. Det är inte okej, men det händer att vi får sådana samtal hit till oss på Vision Direkt. Hör av dig till oss om du skulle hamna i en sådan situation.

Ska jag säga något på anställnings­intervjun?

– Du är inte skyldig att berätta om graviditeten innan du får anställningen. Graviditeten har inte någon relevans för din kompetens och ska inte påverka beslutet om tillsättningen av tjänsten.

– Trots förbud mot att särbehandla eller diskriminera gravida i arbetslivet finns det tyvärr fortfarande risk för att bli bortsållad på grund av graviditet. Så även om det i teorin inte ska spela roll att du berättar om graviditeten finns det inget som hindrar att du väntar tills du fått jobbet, om du vill det.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.