Facket svarar

Höjs lönen vid föräldraledighet?

19 april 2021

Jag är föräldraledig och har inte blivit kallad till lönesamtal. När jag frågade chefen om detta fick jag till svar att jag ju inte jobbar och därför inte ingår i årets lönerevision. Är det rätt?

Nej, det är inte rätt. Det är de ordinarie lönekriterierna som gäller. Bedömningen ska då i stället göras utifrån vad du gjorde och hur du presterade före föräldraledigheten.

De som varit eller är föräldralediga får enligt lag inte missgynnas för att de just har varit eller är föräldralediga. Det är en rättighet som är reglerad i lag.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.