Lön och villkor

Kan jag ta tjänstledigt av personliga skäl?

1 mars 2021

2020 har varit ett tufft år för mig, både privat och på jobbet. Pandemin har bidragit till att jag har börjat fundera kring min livssituation och karriär. Jag känner att jag behöver ta en kort paus från jobbet och fundera lite på vad jag vill. Jag tänker därför ansöka om några månaders tjänstledighet. Vad har jag för rättigheter?

– Enligt min erfarenhet tror många att man har rätt till tjänstledighet av personliga skäl, vilket är felaktigt. Vare sig lag eller kollektivavtal ger nämligen rätt till tjänstledighet för att exempelvis resa, ägna sig åt ett intresse, renovera ett hus eller vara hemma med en valp. Inte heller för att prova på annat jobb.

– Det finns enbart några tjänstledigheter som regleras av lag och som kan ses som ens direkta rättighet. Det är tjänstledighet för studier, för att bedriva näringsverksamhet, för vård av närstående samt i vissa fall för politiska uppdrag. Även föräldraledighet skulle kunna ses som en form av tjänstledighet.

Betyder det att jag inte kan få vara tjänstledig av andra skäl?

–Nej, inte nödvändigtvis. Att annan tjänstledighet inte regleras betyder inte per automatik att det är omöjligt att få ledigt. Det betyder att det är upp till arbetsgivaren att medge tjänstledigheten eller inte.

– Att ledighet för andra personliga skäl inte regleras har sina nackdelar och fördelar. Nackdelen för arbetstagaren är att det är helt upp till arbetsgivaren att bevilja ledigheten. Med andra ord om chefen säger nej finns det inte så mycket att göra åt det. Men om chefen beviljar tjänstledigheten kan man då individuellt komma överens om villkoren, eftersom det inte finns något som reglerar ledigheten.

Är det något särskilt jag ska tänka på om jag får ledigt?

– Om din chef beviljar tjänstledigheten är det viktigt att ni gör en skriftlig överenskommelse. Kom överens om villkoren såsom längden på ledighet, om ledigheten är uppsägningsbar eller inte, vad som gäller om du eller chefen vill avbryta ledighet i förtid och andra möjliga situationer som kan förekomma. Det är också viktigt att ha det skriftligt att du har rätt till att komma tillbaka till dina ordinarie arbetsuppgifter.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.