• Veronica Magnusson.

Fackligt

Nästa steg mot ny Las och ny a-kassa

25 januari 2021

Nu har regeringen beslutat att dra i gång tre utredningar som ska se över hur förslagen i den så kallade Las-överenskommelsen ska bli verklighet. Förslagen spänner över flera områden: a-kassan, anställningsskyddet och studiemedelssystemet.

Bakgrunden är att PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv efter hot om tvingande lagstiftning enats om hur bland annat anställningsskyddet ska se ut i framtiden. Utredarna ska nu titta på hur lagen ska ändras när det gäller omställning, anställningsskydd och a-kassa.

– Jag ser både möjligheter och faror med utredningarna, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson och fortsätter:

– Om systemet för a-kassan ändras blir det en genomgripande förändring. Även när det gäller anställningstrygghet och möjlighet till omställning och kompetensutveckling handlar det om stora saker.

Hänsyn ska tas till offentlig sektor

Förhandlingarna om en ny Las-överenskommelse har främst skett mellan parterna i privat sektor. I offentlig sektor finns redan omställningsavtal. Hur de tre utredningarna och sedan de nya lagförslagen kommer påverka anställda i kommuner och regioner är oklart.

– Men det är bra att det finns ett medskick i direktiven att förslagen ska anpassas till offentlig sektor. Vi vill vi gärna vara med och påverka så att det blir ett resultat som passar våra medlemmar, säger Oskar Pettersson, enhetschef på Visions funktion för löner och yrkesvillkor.

Vill skapa branschanpassade lösningar

Vision tycker också att det är viktigt att de nya lagarna blir möjliga att ändra genom kollektivavtal.

– Då kan vi skapa bättre anpassade lösningar i våra branscher, säger Veronica Magnusson.

Utredningarna ska vara klara i maj och en ny lag kan bli verklighet 2022.