• Agnes Rolka

Lön och villkor

Kan jag kräva en detaljerad beskrivning?

25 januari 2021

Jag anser att jag gör mycket mer än vad jag ska i min roll som samordnare, ibland tvingas jag till arbetsuppgifter som inte alls ska ingå i min roll. Kan jag kräva en tydlig arbetsbeskrivning?, undrar en läsare.

Fråga:

Jag jobbar som samordnare. Min tjänst innehåller olika arbetsuppgifter och jag ansvarar för många områden, men jag anser att jag gör mycket mer än jag ska och får betalt för. Dessutom förändras jobbet rätt mycket, en del arbetsuppgifter tas bort och nya tillkommer. Ibland tvingas jag till arbetsuppgifter som inte alls ska ingå i min roll. Kan jag kräva en tydlig arbetsbeskrivning?

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

– En detaljerad befattnings- eller arbetsbeskrivning kan vara värdefull i olika situationer, bland annat vid lönesättningen eller vid en organisationsförändring som en bekräftelse på dina verkliga arbetsuppgifter. Därför kan det vara bra att fråga om en sådan arbetsbeskrivning, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Däremot är chefen inte skyldig att tillhandahålla en detaljerad arbetsbeskrivning. Det finns inget i lagen som säger att man har rätt till en sådan.

Det kan också finnas en del risker med en detaljerad arbetsbeskrivning om den inte regelbundet uppdateras, just eftersom innehållet i tjänsten brukar förändras med tiden. Å ena sidan får man nya arbetsuppgifter av chefen, å andra sidan tar man själv på sig extra ansvar då man vill utvecklas på jobbet.

Hur ska jag veta vad som förväntas?

– Även om det inte finns någon skyldighet att ta fram en detaljerad arbetsbeskrivning har alla, enligt lagen om anställningsskydd, rätt till information om sin anställning. Det ska vara tydligt vad som ingår och vad som förväntas av dig och dina kollegor. Det är något som ni tillsammans i hela gruppen kontinuerligt behöver prata om, exempelvis på arbetsplatsträffar, APT. Vidare behöver du göra det enskilt med din chef, exempelvis på avstämningar eller medarbetar- och utvecklingssamtal.

Kan chefen tvinga mig till nya arbetsuppgifter?

– Utifrån rätten att leda och fördela arbetet kan arbetsgivaren göra vissa förändringar i tjänsten och ge dig nya arbetsuppgifter. Men dessa förändringar ska ligga inom ramen för din nuvarande tjänst och yrkestitel. Alla andra förändringar som inte ligger inom ramen för tjänsten, ska förhandlas med Vision.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.