• Ann Lundström började arbeta i Stockholm stad 1977 och hann jobba som bland annat fritidsledare, hemvårsbiträde, kammarskrivare, IT-chef och lokal controller innan hon gick i pension för två år sedan.

Arbetsrätt

Många missar tusentals pensionskronor

17 maj 2021

Ann Lundström ökade sin tjänstepension med nästan 4000 i månaden livet ut, tack vare en bestämmelse för deltidssjukskrivna som nästan ingen känner till.

År 1991 var Ann Lundström tvungen att gå ner i arbetstid på grund av ryggproblem och fick livränta på 25 procent. Hon jobbade då som ADB-samordnare i Stockholms stad med en heltidslön på 11 000 kronor.

När hon slutade jobba 2019 var hon lokal controller och hennes lön, omräknad till heltid, nästan 50 000.

– Jag gjorde karriär i staden trots mina ryggproblem och trots att jag var deltidssjukskriven, säger hon.

Gammalt avtal

För ett par år sedan började hon räkna på möjligheten att gå i pension vid 61 och ringde så småningom Vision.

– Det var då jag fick höra om karriärbestämmelsen.

Det handlar om ett gammalt tjänstepensionsavtal (PA-KL 85) som omfattar personer som blivit sjuka före 1998. Avtalet innebär att den som varit deltidssjukskriven och fortsatt arbeta på sin friska del får tjänstepensionen beräknad på den årslön som gällde för mer än 20 år sedan, vilket ger en väldigt låg pension.

Läs även: Svårt få besked om tjänstepensionen

Det finns dock en ventil i avtalet som innebär att arbetsgivare istället kan välja att räkna på den årslön personen har när hen går i ålderspension. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, rekommenderar att man räknar på det mest generösa sättet. Och det gör en del, men inte alla.

Lönade sig

Stockholms stad följde rekommendationen och det blev lönsamt för Ann Lundström. Efter förhandling mellan staden och Vision får hon nu 3 800 kronor mer i månaden än hon annars hade fått – livet ut.

– Det var rena rama turen att jag ringde Vision och fick veta om karriärbestämmelsen. Ingen hade upplyst mig om detta annars. Man måste vara vetgirig, säger hon.

Du bör kolla om det finns pengar att hämta

  • Du som är född 1954 eller senare och
  • är/har varit anställd i kommun, region eller Svenska kyrkan, och
  • fick sjukersättning eller livränta före 1998 och
  • jobbat/jobbar deltid fram till pension
  • Du som uppfyller villkoren bör ta hjälp av Vision och begära prognoser och jämförelseberäkningar av arbetsgivaren.

Ett aktuellt exempel på att arbetsgivare tänker olika är en Visionmedlem i Sollentuna kommun som varit halvtidssjukskriven sedan 1993. Till en början var kommunens besked att tjänstepensionen skulle räknas på den lön som gällde då, för nästan 30 år sedan, vilket skulle ge medlemmen lägsta möjliga garantinivå – 1200 kronor i månaden. Om arbetsgivaren istället skulle räkna på lönen när personen gick i pension för två år sedan skulle tjänstepensionen bli drygt 11 000 kronor.

Sollentuna har nu backat och enligt förhandlingschefen Paula Johansson kommer medlemmen att få det högre beloppet med retroaktivitet.

Kan beröra 10 000 personer

Enligt Sari Wonsell, pensionsexpert på Vision, kan det idag finnas 10 000 deltidssjukskrivna personer i den offentliga sektorn och Svenska kyrkan som omfattas av det gamla avtalet och riskerar att gå miste om tjänstepensionspengar. Hon har själv haft tre ärenden på sitt bord.

– Det är jättesvårt att fånga upp dessa medlemmar eftersom det bara är arbetsgivaren som sitter på informationen om vilka som berörs. Och i och med att paragrafen är så gammal gissar jag att allt färre känner till att den finns, säger hon.

Hon påpekar att det blir ett orättvist lotteri när vissa arbetsgivare alltid utgår från den färska årslönen och väljer en generösare pensionsnivå än de måste, medan andra säger tvärt nej.

– Det är inte säkert att en jämförelseberäkning alltid ger ett bättre resultat men man bör absolut kolla, säger Sari Wonsell.