• Agnes Rolka.

Utveckling

Hur genomför vi förbättringar på jobbet?

2 november 2020

På mitt jobb har vi i personalgruppen ett antal förslag på förbättringar som vi skulle vilja att arbetsgivaren genomför. Hur kan vi bäst ta upp det med arbetsgivaren?

– Man kan som anställd alltid ta upp sådana här frågor direkt med chefen, men facket har också möjlighet att kalla arbetsgivaren till en intresseförhandling, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Vilken typ av frågor kan man ta upp i en intresseförhandling?

– Oftast handlar det om frågor som är väldigt nära vardagen i arbetet, som friskvård, kompetensutveckling och specifika arbetsmiljöfrågor. Har man exempelvis inte någon friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag så är det en typisk sådan fråga.

– Om du är chef, kan det handla om att du inte ska ha fler än 25 direkt underställda medarbetare. Och att du ska ha administrativt stöd så att du får tid att vara chef.

Hur går en intresseförhandling till?

– En intresseförhandling kan börja när som helst, till exempel vid fikabordet när ni pratar om vad ni skulle vilja förbättra. Sedan ska ni vända er till Visions ombud på arbetsplatsen som tar initiativ till intresseförhandlingen. Ombudet tar med sig era argument och eventuella skriftliga faktaunderlag till förhandlingen. I fall ombuden behöver stöd kan de vända sig till regionala ombudsmän.

– Intresseförhandlingar är ett av de bästa verktygen för Vision att få igenom villkor som är anpassade till en viss yrkesgrupp eller en viss arbetsplats. Helt enkelt frågor där vi ser att det finns förbättringsmöjligheter och som gärna gynnar både medarbetare och arbetsgivare. Förbundets rätt att förhandla står i medbestämmandelagen.

Några tips för att lyckas:

  • Förbered er. Bestäm vilken fråga ni vill driva och varför. Visionombudet kollar vad som står i lagar och avtal och om frågan redan drivits av annan avdelning eller klubb.
  • På medlemsmöten kan Visionombudet samla in synpunkter och stöd.
  • Använd era nätverk och lobba bland strategiskt utvalda personer. Att samarbeta med andra fack är också en möjlighet.
  • Vässa argumenten. Diskutera vilka motargument arbetsgivaren kan komma med och hur de ska bemötas.
  • Fira framgången!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.