• Agnes Rolka.

Facket svarar

Kan vi tvingas tillbaka till kontoret?

28 september 2020

Jag och mina kolleger har jobbat hemifrån sedan början på mars. Nu säger vår chef att vi gradvis ska börja återvända till kontoret under hösten. Det känns otryggt då Folkhälsomyndigheten säger att alla som kan arbeta hemifrån ska fortsätta att göra det året ut. Vad har vi för rättigheter?

– Chefen har ett stort arbetsmiljöansvar och bör fortsätta göra allt för att minimera riskerna för smittan, även om läget börjar bli något lugnare. Därför om det möjligt att fortsätta jobba hemifrån bör chefen bevilja det. Detta med omtanke om medarbetarna, men även för att visa hänsyn för och solidaritet med andra yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån och exempelvis behöver åka kommunalt, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Kan man som medarbetare kräva att få fortsätta jobba hemifrån?

– Inte direkt, även om man av olika skäl är orolig. Om det finns skäl kan faktiskt chefen kräva att medarbetarna börjar jobba från kontoret igen. Däremot kan man ställa krav på arbetsmiljön.
Återgången till arbetsplatsen bör bli så trygg som möjligt. Till exempel så bör en risk- och konsekvensanalys genomföras som kan hjälpa till att belysa vilka risker som finns med återgången, så att man kan diskutera kring hur riskerna kan minimeras.

– Om en hel arbetsgrupp anser att de kan fortsätta jobba hemifrån, då behöver man prata ihop sig och vända sig till skyddsombud eller det lokala fackliga ombudet, så att de kan ta en dialog med arbetsgivaren och lösa det på bästa möjliga sätt. Även vi på Vision Direkt hjälper till med rådgivning kring situationen.

Är det okej att dela upp arbetsgrupper vid återgång till arbetsplatsen?

– Det kan finnas en anledning till det. Kanske behöver några av medarbetarna utifrån arbetsuppgifterna komma till kontoret snabbare än andra? Att dela upp sig, kan faktiskt vara en bra idé så att inte alla befinner sig på arbetsplatsen samtidigt.

Vad är viktigt att tänka på vid en återgång?

– Tänk på att det kan vara påfrestande att återgå till arbetsplatsen om man har jobbat hemifrån under en lång period. Därför bör återgången ske stegvist och i ett lugnt tempo. Det bästa är att ha en dialog med chefen om hur man känner och hur man vill ni att återgången ska se ut.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.