• Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Avtal

Måste jag skjuta upp min semester på grund av corona?

1 juni 2020

Jag jobbar på en kommun och det händer väldigt mycket hos oss på grund av coronapandemin. Nu pratas det om att arbetsgivaren behöver ändra på sommarsemestern så att verksamheten kan klara sommaren. Jag undrar vilken ersättning jag då kan få om jag tar ut min semester senare i år?

Utgångspunkten är att man fortfarande ska ha rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarperioden. Detta gäller även i coronakrisen och det är viktigt att alla får sin vila och återhämtning, för att orka prestera resten av året.

– Det finns dock verksamheter som tyvärr inte kommer klara av att ha semester som vanligt. Därför har Vision tecknat ett avtal om tillfälliga semesterregler med SKR samt Sobona, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Läs mer: Semesterperioden utökas nu

Avtalet omfattar krissituationer där det inte går att lösa sommarbemanningen. Som arbetstagare får man då en ekonomisk ersättning om man frivilligt gå med på att skjuta fram en del av sin semester till december.

Gäller det alla per automatik?

– Detta gäller de arbetsplatser och för de yrkesgrupper där man i en MBL-förhandling kommit överens om att de tillfälliga reglerna ska gälla.

Vilken ersättning får man då?

– För varje vecka som semestern förläggs till december får arbetstagaren 7 500 kronor, dock max 22 500 kronor. Detta gäller för heltidsanställda och räknas i proportion om man arbetar deltid. Det finns även dagsersättning för de som jobbar enligt schema.

Får man extra pengar om man tar semester i oktober? Eller delar upp semestern och till exempel tar två veckor i juli och två veckor i augusti?

– Om du själv tycker att det en bra lösning så finns det inga hinder för dig att göra en individuell överenskommelse med din chef. Dock har du inte rätt till de extra pengarna från avtalet.

När ska arbetsgivaren ge besked om uppskjuten semester?

– Beskedet om uppskjuten semester ska du få senast en månad innan semestern.

Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagare att skjuta upp semestern?

– Nej, detta ska i första hand ske frivilligt. Det ska inte heller utnyttjas av någon part, utan användas som sista nödvändig lösning.