• Semesterperioden utökas vilket innebär att Visions medlemmar kan behöva ta ut delar av sin semester i juletid.

Avtal

Semesterperioden utökas på grund av corona

23 april 2020

Årets semesterperiod utökas och omfattar även december månad. Det betyder att Visions medlemmar kan tvingas att ta ut en del av sin semester i juletid.

Det är innebörden av en uppgörelse mellan Vision och arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Den som jobbar heltid och skjuter upp en del av sin semester till december får en kompensation på 7 500 kronor före skatt per vecka.

– Vi vill skapa tydlighet för de medlemmar som behöver ta ett extra ansvar för att verksamheten ska fungera under coronapandemin. Avtalet ger ordning och reda i ett svårt läge och ger framför allt en ordentlig kompensation, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Ville ha tydlighet

Coronavirusets framfart pressar landets kommuner och regioner och frågan hur det blir med årets semester har diskuterats sedan i mars. SKR och Sobona har förhandlat med berörda fack i kommun- och regionsektorn om att tillfälligt utöka perioden för huvudsemestern som är maj till september (se faktaruta).

Nyligen strandade förhandlingarna med bland annat Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet. Vision, som förhandlat tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet, har dock sagt ja till arbetsgivarnas bud.

– Alla fack gör sina bedömningar utifrån sina medlemsgrupper. Vi tycker att denna lösning ger en tydlighet för våra medlemmar. Dessutom får de en rejäl summa. Utan det här avtalet såg vi en risk att arbetsgivarna skulle kunna flytta semestern utan att ge någon kompensation alls, säger Veronica Magnusson.

Vilka av Visions medlemmar kan räkna med att få ta ut en del av sin semester i december?

– Enbart de yrkesgrupper som har en mycket hög arbetsbelastning under coronakrisen och då ska de ske efter en lokal MBL-förhandling där det framgår vilka arbetsplatser som avses. Det handlar till exempel om första linjens chefer inom omsorgen och personal inom hälso- och sjukvården. Vi vet också att personal inom IT och kommunikation har ett ökat tryck just nu.

SKR: Semesterplanering säkerställs

I ett pressmeddelande kommenterar SKR:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg det tillfälliga centrala avtalet så här:

– Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Deras vila och återhämtning måste tryggas. Den här överenskommelsen säkerställer att arbetsgivarna gör en bra semesterplanering för i år för exempelvis viktiga yrkesgrupper som socialsekreterare och chefer i äldreomsorgen. Det är viktigt i en mycket ansträngd tid.

Enligt semesterlagen är arbetsgivaren skyldig att meddela beviljad semester senast två månader i förväg. I uppgörelsen med SKR och Sobona är den tiden kortad till en månad.

Detta är Vision och SKR/Sobona överens om

  • Perioden för huvudsemester under 2020 ska även omfatta vecka 49-53. Huvudsemesterperioden är vanligtvis månaderna juni–augusti, men kan även förläggas i maj och september efter lokal MBL-förhandling.
  • För varje hel semestervecka som förläggs i vecka 49-53 får arbetstagaren 7 500 kronor.
  • Arbetstagaren kan kompenseras med som mest fem extra semesterdagar om huvudsemestern avbryts på arbetsgivarens begäran. Dessa semesterdagar ska förläggas under semesteråret.
  • Arbetstagare som har kompenserats med fem extra semesterdagar har rätt till ett engångsbelopp om 3 000 kronor.
  • Besked om semesterförläggning ska lämnas senast en månad – inte två – innan ledighetens början.