Lön och villkor

Lönesamtal eller löneförhandling?

2 april 2020

Vad innebär det egentligen att ett lönesamtal jämfört med en löneförhandling?

En löneförhandling är främst aktuell när du byter arbetsgivare, byter tjänst internt, erbjuds en förlängd anställning om du har en tidsbegränsad anställning, får en förändrad arbetssituation som till exempel nya arbetsuppgifter eller en ändrad befattning.

Varje år får du, om det finns kollektivavtal, en möjlighet att diskutera lön och din löneutveckling med lönesättande chef. Det kallas vanligen lönesamtal och sker utifrån ett löneavtal med uppsatta lönekriterier och hur dessa ska tillämpas.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.